Afdelingsscan Afdeling Communicatie Positioneren van CP Positioneringsadvies

Waar staat jouw

Afdeling Communicatie?

diensten: Afdelingsscan communicatie

Wanneer je aan de slag gaat met de positionering van de Afdeling Communicatie is het van belang om in beeld te hebben hoe je afdeling er voor staat en hoe je als afdeling kijkt naar je eigen rol en werkzaamheden. In veel gevallen gebruiken we bij CP een online Afdelingsscan als instrument hierbij. Deze Afdelingsscan bevat een diversiteit aan vragen. Vragen over de rol van de afdeling, hoe deze zich zou moeten ontwikkelen in de toekomst, hoe een afdeling werkt, etc. Op deze pagina vind je een basisopzet van de Afdelingsscan die je kunt gebruiken voor je eigen afdeling.

Rolmodel voor de Afdeling Communicatie

Het is belangrijk om met een afdeling (en eventueel ook met het management) te kijken waar je nu als afdeling staat en waar je zou willen staan en waarom. Hiervoor gebruiken we in trajecten met klanten het Rolmodel als middel om het gesprek te verlevendigen. Het Rolmodel is een kwadrant met daarin mogelijke typeringen van de Afdeling Communicatie. De complexiteit van de werkzaamheden van de afdeling staan afgezet tegen de relatie met de “interne” klant. Per rol is kort een indicatie gegeven aan de linkerkant van de afbeelding. Dit geeft weer hoe je de typering kunt lezen. Een onderdeel in de Afdelingsscan gaat over het vaststellen waar je als afdeling nu staat en welke richting de afdeling op zou moeten volgens jou op basis van het Rolmodel.

  

Afdelingsscan over de positionering van een afdeling communicatie

  

Vul hier zelf de Afdelingsscan in

De Afdelingsscan kan je invullen via de vragenlijst hieronder. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Je kan zelf aangeven of je de resultaten wilt ontvangen per mail. Je kan de Afdelingsscan eenvoudig met je hele afdeling invullen en de resultaten gebruiken om met elkaar bespreken waar je als afdeling staat.

  • Resultaten ontvangen? Wil je zelf de resultaten van de Afdelingsscan direct ontvangen per mail? Vul dan in de Afdelingsscan zelf je email-adres in en de resultaten worden je direct na het invullen toegezonden.

    

Hoe scoren andere afdelingen?

Hieronder staan de gemiddelde scores van Afdelingen Communicatie met wie CP Positioneringsadvies de afgelopen 5 jaar workshops en adviestrajecten heeft doorlopen. Het geeft een goed beeld van hoe de gemiddelde afdeling, met wie we hebben gewerkt, er voor staat. Het geeft een beeld waar ze staan wanneer zij een positioneringstraject ingaan en waar ze naar toe willen.

Scores bij het Rolmodel

In de Afdelingsscan komt de vraag aan de orde waar de Afdeling Communicatie nu staat en waar zij in de toekomst moet staan. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van het Rolmodel. Hieronder staan de gemiddelde posities vermeld. "H" is de huidige positie, "G" is de gewenste positie van en volgens de afdeling zelf. Opvallend is dat vrijwel alle afdelingen willen bewegen naar de rol van "business partner" voor de organisatie en ze veelal nu nog als "uitvoerder" gekenmerkt kunnen worden.

  

Afdelingsscan resultaten over de positionering van een afdeling communicatie

  

Inhoud en typering werkzaamheden

In de Afdelingsscan komen diverse vragen en stellingen voorbij die gaan over de inhoud en typering van de werkzaamheden van de Afdeling Communicatie. Hieronder staan de gemiddelde scores vermeld van deze elementen. Opvallend zijn de hoge scores op "adviseren / organiseren" en "operationeel / tactisch" en daarmee de relatief lage scores van de elementen "evalueren" en "strategisch".

  

Afdelingsscan resultatenover de positionering van een afdeling communicatie

  

Domeinen

In de Afdelingsscan komen de domein waarop een afdeling wel/niet actief is ook voorbij. Opvallend bij de scores is dat er weinig uitschieters zijn naast de wat meer traditionele domeinen van "opmaak en management van middelen" en "tekstproductie".

  

Afdelingsscan resultaten over de positionering van een afdeling communicatie

  

Betekenis van de scores?

Uiteraard is de betekenis van de scores erg afhankelijk van de details en positie van de afdeling. Wat in ieder geval opvalt, is dat de meeste afdelingen naar een behoorlijke andere positie willen bewegen dan waar ze zich nu bevinden. Dat veel afdelingen een meer uitvoerende rol hebben, zie je ook terug in de mate waarin ze nu operationeel en tactisch bezig zijn in hun werk. Sommige afdelingen staren zich nog wel eens blind op de wens om alleen maar meer strategische werkzaamheden te willen uitvoeren. De uitvoering van alledag gaat namelijk ook gewoon door.

Het is raadzaam om goed te blijven kijken naar wat de eigen organisatie nodig heeft en vanuit dat fundament te werken aan de gewenste positie. Het maken van beweging van de rol van "uitvoerder" naar "business partner" van de organisatie vraagt namelijk enerzijds om de ruimte vanuit de organisatie om deze positie ook te gaan innemen, anderzijds kan het zijn dat de afdeling zelf dan ook behoorlijk aan de eigen competenties en expertises moet werken.

Meer weten?

Heb je vragen over de Afdelingsscan of wil je met een workshop aan de slag met de positionering van jouw Afdeling Communicatie? Neem dan gerust contact met mij op.

  

Met hartelijke groeten,
Reinder van Zandvoort
Positioneringsadviseur
020 - 84 55 327
Stuur een e-mail

reinder

  

  


  

Gerelateerd