diensten

Disclaimer

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze auteursrechten berusten bij CP Positioneringsadvies. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website mag met bronvermelding worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijk toestemming vooraf van CP Positioneringsadvies. Kennis is er om verspreid te worden.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit CP Positioneringsadvies iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

  

Privacy statement

Wanneer CP Positioneringsadvies persoonlijke gegevens ontvangt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de publicaties, zullen deze uiterst vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CP Positioneringsadvies houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.


CP Positioneringsadvies