wat zijn strategie scenarios voor positioneren

Het maken van keuzes is een van de meest lastige punten in het positioneringsproces. In iedere situatie bestaan nuances die je kunt aanbrengen en alternatieven die je wilt overwegen. Om hierin makkelijker en beter keuzes te maken is het werken met strategie scenario‘s een oplossing.

  

Scenario‘s positionering

Zet een groep beslisser bij elkaar om keuzes te maken voor een organisatie of merk en je krijgt uitlopende antwoorden. Een visie geven en onderbouwen is niet het probleem. De verschillende visies samensmeden tot mogelijkheden wordt al lastiger. Daarin dan een keuze maken blijkt in de praktijk een grote uitdaging. De reden hiervoor is niet zozeer dat het moeilijk is om aan te geven wat de ambities zijn. Het is moeilijk om een keuze specifiek te maken. Ook dingen weg te laten en niet te kiezen dus. Een eerste stap naar een oplossing hiervoor is om de verschillende mogelijkheden als scenario‘s te bekijken. Kies je er voor om linksaf te gaan, dan kan je niet ook een beetje rechts aanhouden. Anders eindig je in het midden.

  

Concrete keuzes strategie

Scenario‘s voor de positionering worden concreet en tastbaar wanneer deze echt uitgewerkt worden. Wat houdt het in als een organisatie kiest voor een bepaalde strategische optie? Wat gaat het dus niet meer doen, aanbieden of communiceren?

Dit concreet maken van de inhoud van scenario‘s is wat het zo van waarde maakt in de besluitvorming. Het voorkomt vrijblijvend filosoferen over mogelijkheden zonder gemeenschappelijk besef van de gevolgen. De praktijk laat zien dat het kiezen van een positionering gebaseerd is op schaven en overwegen. Scenario‘s bieden een handvat voor de discussie en visualiseert de toekomst. In essentie geeft het werken met scenario‘s dus een directe betekenis aan de mogelijkheden. Zo kan kiezen ook echt keuzes maken worden.

  

Visualisatie

Bij het positioneren van een merk gaat het vaak over woorden. Kernwaarden die beschreven moeten worden, een visie die moet worden vastgelegd en meer van zulke zaken. De keuzes waar een merk voor staat, om te komen tot de positionering ervan, moeten natuurlijk worden vastgelegd. Toch kan je naast woorden erg goed beelden en visualisaties gebruiken. Die maken een situatie overzichtelijk en vooral ook bespreekbaar.

  

Interpretaties

Discussies rondom waar een merk voor staat of wat het moet uitstralen zijn lastig in woorden alleen te voeren. Veel mensen hebben een sterker gevoel bij beelden en voorbeelden dan bij een woord of een serie woorden. Van deze visuele voorkeur kan je in het positioneringsproces gebruik maken. Niet alleen maar om het proces leuker te maken, maar vooral om in discussies ideeën en opvattingen goed boven water te krijgen.

Het voorbeeld van een merkdifferentiaal hieronder (waarbij in dit geval 2 voorbeelden tegen elkaar worden afgezet), kan je goed gebruiken om de redenen achter een bepaalde voorkeur ter sprake te brengen. Waarom vindt iemand dat het eigen merk lijkt of moet zijn zoals een bepaald merkvoorbeeld? Dit soort visualisaties zorgt ervoor dat de opvattingen duidelijk worden en mensen zich gemakkelijker uitspreken zonder in woordelijke discussies te verzanden.

  

Het gebruik van visualisatie bij strategie scenario's

  

Middel & simplificatie

Het gebruik van vergelijkingen en visualisaties kun je voor veel onderdelen van het definiëren en waarmaken van de positionering inzetten. Een belangrijk besef is wel dat een visualisatie geen einddoel is, maar een middel om tot inzichten en keuzes te komen.

Een valkuil bij het gebruik van beelden is dat een situatie te simpel wordt voorgesteld en te weinig recht doet aan de werkelijkheid waarin het merk opereert. De uiteindelijke uitkomsten van het gebruik van beelden moeten daarom wel weer in combinatie met woorden uitgewerkt worden.

  

Lees verder op andere kennispagina's

Lees meer over de achtergronden bij een positioneringsstrategie op de andere kennispagina´s:

Valkuilen positioneringsstrategie
Positionering
Diensten CP
Klanten & cases


CP Positioneringsadvies