Het positioneren van een advocatenkantoor

Positioneren: advocatenkantoren hebben
baat bij een sterke

merkbelofte.

dossier : Positioneren van een advocatenkantoor?

Je positioneren als advocatenkantoor? Formuleer je belofte aan klanten en gebruik deze intensief. Wat consultants of adviesbureau’s soms ook beweren: positioneren is heel vaak niet van levensbelang voor een kantoor. Maar als het dat wel wordt, dan is het vaak te laat. Daarom is het de moeite waard om er op tijd goed over na te denken.

Een populaire bezigheid onder advocatenkantoren is het verspreiden van kennis. Het posten van blogs op LinkedIn, het schrijven van artikelen en het spreken op bijeenkomsten of seminars. Het doel van al deze inspanningen? Er voor zorgen dat potentiële klanten aan je denken op het moment dat ze met een vraag zitten. Maar wat moeten die potentiële klanten dan eigenlijk over je denken?

Het antwoord op deze vraag raakt aan het begrip positionering. Ofwel: de positie die je als kantoor inneemt in het hoofd van je doelgroep. Dit artikel gaat dieper in op het begrip positionering en wat daarbij een rol speelt. Met ter illustratie een blik op de beloftes van kantoren in de Advocatie top-50.

Uit een scan van de vijftig grootste advocatenkantoren in Nederland blijkt dat slechts 1 op de 3 advocatenkantoren uit deze Advocatie top-50 een merkbelofte gebruikt om zich te positioneren en profileren in de markt. Daarvan werken zelfs 2 advocatenkantoren de merkbelofte duidelijk, zichtbaar en consequent uit. Er valt dus een wereld te winnen voor kantoren als het gaat om hun positionering.

Een positionering voor een advocatenkantoor?

Wat en hoe mensen over je denken is de positionering die je kantoor bij hen heeft. Perceptie dus. Al dan niet gebaseerd op eigen directe ervaringen. Deze perceptie bepaalt in sterke mate of (potentiële) klanten je kantoor overwegen wanneer ze een keuze moeten maken voor een juridisch dienstverlener. Deze perceptie kan je sturen in een richting die aansluit bij wat je wilt bereiken.

Dat is waar het bij positioneren om draait: het sturen van percepties van je beoogde doelgroep op basis van je ambities en identiteit. Een kernelement hierbij is de belofte die je doet naar buiten toe. Wat beloof je als kantoor eigenlijk aan klanten? Albert Heijn belooft bijvoorbeeld het alledaagse betaalbaar te maken en het bijzondere bereikbaar en Interpolis belooft dat het glashelder is. Duidelijke boodschappen.

  

Definitie van positioneren voor een advocatenkantoor

  

Het doel bij positioneren is niet om een leuke reclame of nieuwe slogan te bedenken voor je kantoor, dat zijn uitkomsten van je positionering. In je positionering maak je een bewuste keuze met welke aspecten je je als kantoor naar buiten toe profileert. Het liefst laat je natuurlijk alles zien. Je uitmuntende dienstverlening, vooruitstrevende cultuur, diverse specialismen en klantgerichte houding.

In je communicatie is er helaas gebrek aan ruimte voor al die kenmerken, een te korte tijd om een indruk achter te laten en je doelgroep is nu ook weer niet zo geïnteresseerd in je. Die prachtige corporate video’s van 2 minuten of meer worden dus niet zo vaak bekeken als je als kantoor wellicht zou willen. Kortom het gaat om wat je in de etalage zet en uiteraard is de winkel meer dan dat. Maar het draait om keuzes maken.

Waarom is je positionering van belang als advocatenkantoor?

Goed nadenken over de positionering van je kantoor is van belang om globaal twee redenen: interne ambities en externe ontwikkelingen. De positionering van je kantoor moet allereerst in dienst staan van de strategie en ambities die je hebt. Dit kan van alles zijn uiteraard: grotere zaken binnenhalen, complexere zaken doen, bredere dienstverlening aan klanten vermarkten, specifieke sectoren bedienen, etc. Hoe je je profileert moet bijdragen aan de kant die je op wilt.

Daarnaast wordt er al langere tijd gesproken over toenemende concurrentie in de advocatuur. Juridische adviesbureaus, rechtsbijstandverzekeraars en accountants-kantoren bieden dienstverlening aan die voorheen kenmerkend was voor een advocatenkantoor. Ook komen er nieuwe concepten op de markt. Zo zette recent Rocket Lawyer haar eerste schreden op de Nederlandse markt. Een van oorsprong Amerikaans initiatief dat zich richt op goedkope standaardoplossingen voor klanten. Deze en andere ontwikkelingen geven potentiële klanten meer keuzemogelijkheden.

  

Waarom is een positionering van belang voor een advocatenkantoor

  

De markt van kantoren

Een bekende vuistregel in de positioneringstheorie is dat specialisten (bedrijven met focus) herkenbaarder zijn en eerder gekozen worden door klanten, dan generalisten. Zoals bij iedere vuistregel is het een wat ruwe opvatting, maar gekeken naar de advocatuur zit er wel degelijk wat in.

Tussen de grootste kantoren en het kleine leger aan zelfstandige advocaten zit een scala aan middelgrote en kleinere kantoren voor wie een goede positionering meestal onontbeerlijk is.

Grote kantoren zoals de Brauw Blackstone Westbroek, Allen & Overy en NautaDutilh vormen bekende namen en kan je zien als echte corporate merken in de markt. Qua aanbod zijn het vrijwel nooit specialisten, echter zij bedienen de bovenkant van de markt en hebben daarmee een eigen segment klanten. Iets dat overigens in slechte tijden ook tegen je kan werken omdat de perceptie is dat je duur bent.

  

Het positioneren van een advocatenkantoor geeft je een plek in de markt

  

Qua omvang wordt het andere uiterste van de markt ingenomen door de ruim 2.800 advocaten die als zelfstandige werken, al dan niet in een samenwerkingsverband of als onderdeel van een flexibele schil. Veel van deze advocaten hebben een eigen specialisme of niche en hiermee in ieder geval een fundament voor een duidelijk profiel.

De meeste kleinere en middelgrote kantoren hebben het lastiger qua positionering in de markt. Een full-service aanbod geloofwaardig communiceren is lastig vanwege de omvang van het kantoor. Door de diversiteit aan expertises en sectoren is het daarnaast een uitdaging om de rode draad in het kantoor te duiden. Laat staan dat men het er binnen het kantoor zelf over eens wordt. Voor een grote groep kantoren is dit nu dus de uitdaging: hoe moeten klanten over je denken? En hoe zorg je ervoor dat je daarmee opvalt? Ofwel: hoe positioneer je je kantoor in de markt?

Een voorbeeld van de positionering van twee kantoren

Hoe het goed en iets minder goed kan, laat het voorbeeld zien van Cees Advocaten en EBH Legal. Beiden ontstaan begin 2017 na het opheffen van Wessel Tideman en Sassen Advocaten en EBH Elshof.

  

Een voorbeeld van het positioneren van twee advocatenkantoren

  

Cees Advocaten kiest een redelijk scherpe positionering die een focus in de dienstverlening combineert met het uitdragen van de mentaliteit, uitgewerkt in de slogan “Cees overtreft de zaak”. Dit combineren ze met de no nonsense merknaam Cees (ook verwijzend naar “case”). Cees Advocaten noemt zich de grootste insolventiespecialist van Zuid-Holland, toonaangevend in arbeidsrecht, tuinbouw en energie.

Het gebruik van de term “grootste” bevat meerdere implicaties voor klanten: ervaring, kennis, zekerheid, kwaliteit en continuïteit. Het gebruik van een regio als Zuid-Holland lijkt in lijn te liggen met de strategie van het kantoor en het verzorgingsgebied waar zij zich op richt. Als regio groot genoeg om indruk te maken en behapbaar genoeg om waar te maken voor het kantoor.

De slogan “overtreft de zaak” bevat meerdere signalen waarom klanten voor Cees Advocaten zou moeten kiezen: een uiterste inspanning voor resultaat, verder kijken dan het puur juridische vraagstuk, “zaak” refereert zowel aan de casus als aan de doelgroep bedrijven. Je zou kunnen zeggen dat de positionering nog scherper kan, maar het idee is duidelijk.

Het kantoor EBH Legal zegt eveneens een regionale en branche-gerichte focus te hebben, maar dit wordt nergens expliciet gemaakt zoals bij Cees Advocaten. Daardoor verliest deze claim aan betekenis en dreigt het nietszeggend te worden. EBH Legal biedt, zoals veel advocatenkantoren, een trits een expertises aan (Arbeidsrecht, Strafrecht, Ruimtelijk bestuursrecht & Milieurecht, Vastgoed & Bouwrecht, Intellectueel eigendom & ICT, Familierecht & Mediation, etc).

De dienstverlening op zich biedt daarmee ook geen handvat om op te vallen en een sterke positionering ten opzichte van concurrenten te bewerkstelligen. De naam EBH Legal wordt niet gecombineerd met een slogan die meer duiding geeft aan het kantoor. De term “legal” kan een internationale focus impliceren (het kantoor biedt namelijk ook familierecht-diensten aan gericht op expats), maar de volledig Nederlandstalige website staat hier dan weer haaks op.

Van strategie naar een krachtige belofte

Zoals gezegd draait het bij positioneren om een connectie te maken tussen waar je voor staat en wat klanten van belang vinden met als fundament je ambitie. Op een zodanige wijze dat je als kantoor opvalt tussen andere kantoren en aanbieders. Het is daarmee in eerste instantie een strategisch proces en niet zozeer een creatief proces.

Er bestaan uiteenlopende manieren om te komen tot een goede positionering van je kantoor. Denk aan een positioneringsstatement, de Why van Simon Sinek of het Brand Key model. Om tot een gedegen fundament te komen bevatten alle methoden een blik naar binnen én naar buiten. Uit alle mogelijke methoden een keuze maken die past bij je kantoor en situatie is niet onbelangrijk. Het is in ieder geval goed om, los van de methode die je kiest, in gedachten te houden waar een goede positionering eigenlijk aan moet voldoen. In een notendop komt het neer op drie criteria.

  

Criteria voor het positioneren van een advocatenkantoor

  

Als je positionering aan deze criteria voldoet, draagt het bij aan het succesvoller zijn van je kantoor. Adviesbureau’s en consultants overdrijven nog wel eens hoe belangrijk je positionering is en advocaten twijfelen nog wel eens teveel aan het nut ervan.

In principe is het op orde hebben van je positionering één van de middelen om als kantoor succesvol te zijn in een concurrerende markt. Maar wel een middel dat je inspanningen verbindt, je gericht kunt inzetten en waarvan je de impact goed kunt sturen. En het biedt een basis voor wat je wilt dat klanten over je denken.

Een belangrijk element in de uiteindelijke positionering is de belofte die je aan klanten en de buitenwereld doet. Deze belofte vat kernachtig je positionering samen en kunnen klanten goed onthouden. En doorvertellen.

Een kantoor dat zich richt op ondernemers en in haar manier van werken aansluit bij hoe ondernemers denken en doen, belooft aan haar klanten dat het “ondernemers snapt”. Een belofte die de doelgroep aanduidt en het karakter en de werkwijze van het kantoor er aan koppelt. Een krachtige belofte die je goed waar kan maken en je helder onderscheidt.

De onderschatte rol van een slogan voor een advocatenkantoor

Het formuleren van een sterke positionering is zoals gezegd allereerst een strategische bezigheid. Uit deze strategische oefening komt als het goed is een scherpe belofte voort die het kantoor duidelijk en onderscheidend profileert. Deze positionering vertaal je dan door naar dienstverlening, communicatie en gedrag.

Een aanjager van de positionering kan een goed gekozen slogan of motto zijn. Een simpele zin of woorden, makkelijk te onthouden en die stuurt wat je als kantoor wilt dat men over je denkt. Een slogan maakt je belofte expliciet en is daarmee dus meer dan slechts een leus. Want belofte maakt schuld.

  

Voorbeeld van de uitwerking van het positioneren van een advocatenkantoor in een merkbelofte

  

Wijn & Stael Advocaten, winnaar van de beste marketingcampagne Gouden Zandloper 2017, doet dit bijvoorbeeld door de slogan “Wat heeft uw zaak nodig?”. Het kantoor kent een brede dienstverlening en klantengroep. Door de vertaling van de positionering in deze slogan krijgt het kantoor in ieder geval een duidelijker profiel.

Inhoudelijk kenmerkt hun boodschap overigens meerdere kantoren: iedere zaak is anders, betrokkenheid, aandacht en effectief, van de gebaande paden afwijken, etc. De slogan zorgt er echter voor dat dit pakkend en opvallend over het voetlicht wordt gebracht, waarbij ook de uitbeelding van de slogan erg opvalt.

Beperkt gebruik van expliciete beloftes bij top-50 advocatenkantoren

Kijkend naar de Advocatie top-50 van dit moment (juni 2017), valt op dat maar iets meer dan 1 op de 3 kantoren een expliciete belofte zichtbaar maakt voor klanten. Het overgrote deel maakt dus geen gebruik van het sturen van de percepties van (potentiële) klanten door een bewust gekozen en expliciet geformuleerde belofte.

  

Onderzoek naar het positioneren van een advocatenkantoor in een Advocatie top-50

  

Veel kantoren maken wel gebruik van specifieke beloftes als het gaat om de werving en arbeidsmarktcommunicatie. Dit is niet meegerekend omdat dit geen communicatie met (potentiële) klanten betreft. Van de 18 kantoren die wel een slogan gebruiken zetten slechts 2 kantoren (Dirkzwager & Dommerholt) de belofte ook consequent en zichtbaar in bij al hun communicatie (op de website, twitter, LinkedIn en in andere middelen) en werken ze de belofte breder uit in thematiek en taalgebruik.

Voor de andere kantoren valt op dit vlak dus nog veel te winnen. Als je een krachtige belofte hebt moet je wel zorgen dat je deze over het voetlicht brengt, anders is het van weinig waarde en mist het impact.

  

Lijst overzicht van het onderzoek naar het positioneren van een advocatenkantoor in een Advocatie top-50

  

In het onderzoek zijn de slogans zijn getypeerd door een scan van de communicatie-middelen van de betreffende kantoren. Daarbij is de volgende afweging gemaakt: komt een slogan naar voren in communicatiemiddelen (website, twitter, LinkedIn, Facebook, evt. arbeidsmarkt) en komt deze naar voren in thematiek (beeld- en tekstgebruik in de communicatie).

  

Legenda van het onderzoek naar het positioneren van een advocatenkantoor in een Advocatie top-50

  

Een goed begin is het halve werk

Sturen wat potentiële klanten over je denken vraagt dus allereerst een goede positionering en scherpe belofte die je daarna voldoende aandacht en uitwerking moet geven. Alleen dan kan je betekenisvol en geloofwaardig opvallen tussen concurrenten en geef je klanten een duidelijke reden om voor je te kiezen.

Hoe maak je een goede start met het neerzetten van een scherpe positionering? De beste start is om eens te kijken waar je als kantoor nu staat. Daarbij staan twee begrippen centraal: je identiteit (waar sta je voor en welke ambities heb je) en je merk (hoe straal/draag je dat uit). Je identiteit kan impliciet zijn (niet omschreven of onduidelijk) of expliciet (wel omschreven en duidelijk) en je merk kan sterk of zwak zijn, al naar gelang de mate waarin je het uitdraagt.

  

Startpunt bij het positioneren van een advocatenkantoor

  

Met management en sleutelpersonen kan je kijken waar je je kantoor in dit kwadrant plaatst. Op basis daarvan kan je gericht aan de slag met je positionering. Waarbij het fundament ontstaat door eerst je identiteit expliciet te maken en daarna pas te werken aan de uitstraling van je merk.

Er valt veel te winnen voor kantoren zoals het overzicht van de scan van de top-50 kantoren laat zien. Vanuit een scherpe positionering een expliciete belofte formuleren én deze consequent en zichtbaar als uithangbord gebruiken, maakt een wereld van verschil!

Voor dit artikel is een inventariserend onderzoek gedaan naar de wijze waarop kantoren uit de Advocatie top-50 zich positioneren in hun communicatie. Het onderzoek vond plaats in de periode juni 2017, met een nadruk op de mate van expliciteit van merkbeloften in de communicatie.

  


Gerelateerd

Dit artikel is deel 1 van een tweeluik. Het tweede deel gaat over praktische handreikingen bij de positionering van advocatenkantoren. Het tweede deel is hier te lezen.

  

Heeft u vragen over de positionering van uw advocatenkantoor of merk?

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u eens sparren over de positionering van uw advocatenkantoor of organisatie? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over het positioneren van een advocatenkantoor, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw advocatenkantoor over positioneren, merkportfolio, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  CP ondersteunt organisaties bij vragen over positionering, identiteit en merkarchitectuur. Lees er meer over bij onze diensten.

  Bekijk de diensten van CP over een advocatenkantoor over positioneren, merkportfolio, identiteit en merken
 • Klantcases

  Bekijk hier klantcases van uitgevoerde projecten. Lees meer over de aanpak en hoe klanten de samenwerking ervaren.

  Lees meer op de kennispagina's over het positioneren van een advocatenkantoor, merkportfolio, identiteit en merken