"> ">
Referenties van CP Positioneringsadvies

Klanten aan het
woord over de

samenwerking

Referenties

Een belangrijk uitgangspunt in projecten is een goede samenwerking, zodat de oplossingen aansluiten bij wat klanten nodig hebben. En ze er ook echt mee verder kunnen. Lees hoe klanten de samenwerking hebben ervaren in de referenties:

  

Directeur over het proces van de positionering van het advocatenkantoor Manager van ROC onderwijs over het proces van de positionering en de profilering

Manager Corporate Communicatie van het samenwerkingsverband over het proces van de positionering van de ambitie Voorzitter College van Bestuur over het proces van de positionering van de hogeschool

Adviseur communicatie BrabantZorg over het proces van de positionering van de afdeling communicatie van zorgorganisatie BrabantZorg Lid college van bestuur over het proces van de strategische visie van de scholengemeenschap over het traject

Directeur over het traject van de identiteitsontwikkeling en profilering van het psychiatrisch centrum Ingenieursbureau over het traject van de profilering en positioneren van de organisatie

Cosis over het traject van de advisering over het merkenbeleid Capra over het traject van de advisering over de merkidentiteit

Maan case positionering merkportfolio merkarchitectuur referentie Adviseur NA over het merkenbeleid traject

  


  

  

Directeur over het proces van de positionering van het advocatenkantoor

Ekelmans & Meijer is een advocatenkantoor met een lange historie van ruim 100 jaar. Dit kantoor uit Den Haag staat bekend om diverse rechtsgebieden zoals verzekeringsrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Bij het kantoor werken circa 50 mensen.

Reinder heeft ons kantoor bijgestaan in het verder scherp stellen van onze identiteit, doelen en positie. We hebben het traject met hem op een zeer plezierige manier doorlopen, waarbij Reinder steeds flexibel en kundig werkt. Hij weet zich snel in te werken in de cultuur en visie van de organisatie en schakelt daarin snel. Niets is te veel en zijn adviezen werkt hij snel en goed uit. Hij ondersteunt en stuurt de ideeënvorming, geeft ruimte, maar is ook zeer duidelijk en overtuigd met kennis en kunde. We hebben ook veel en hard gelachen: met het dagelijks bestuur en de partnergroep kregen we energie van de werkbijeenkomsten.

Case: bekijk hier de case van Ekelmans & Meijer advocaten

  

  

Manager van ROC onderwijs over het proces van de positionering en de profilering

In de regio Rotterdam/Rijnmond is Zadkine een prominente mbo-instelling met een breed assortiment opleidingen en 16.000 leerlingen die bij hen onderwijs volgen. Het onderwijs is herkenbaar georganiseerd voor studiekiezers, studenten en het bedrijfsleven in 12 duidelijke colleges met een eigen aanbod en karakter.

Als onderdeel van de strategie om Zadkine en de colleges onderscheidend te positioneren heeft CP Zadkine hierin ondersteund. CP heeft het positioneringsproces begeleid en inhoudelijk ondersteund gericht op het ontwikkelen van een hernieuwde Zadkine-positionering, inclusief de profilering van de twaalf colleges. In een periode van een kleine vijf maanden heeft Zadkine met CP een intensief en succesvol traject doorlopen, met als eindresultaat twaalf kernachtige collegeprofielen en een inspirerende positioneringsrichting voor ROC Zadkine.

Case: bekijk hier de case van ROZ Zadkine

  

  

Manager Corporate Communicatie van het samenwerkingsverband over het proces van de positionering van de ambitie

AgriFood Capital is een ambitie voor de regio Noordoost-Brabant. Met als doel de topregio in AgriFood te worden. Om deze ambitie te realiseren worden diverse programmalijnen op het vlak van ondernemen, onderwijs en innovatie ontwikkeld. De ambitie is een gedeeld perspectief van alle betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Ik heb Reinder gevraagd om onze organisatie te helpen bij het aanscherpen van de positionering. Met zijn deskundigheid, bevlogenheid én een juiste dosis humor heeft hij ons op prettige wijze door de eerste stappen van dit proces geloodst. Wat me aansprak was het persoonlijke contact, Reinders gedegen voorbereiding en inlevingsvermogen. Hij legde ook meteen de vinger op de zere plek in onze uiterst complexe organisatie. Een netwerkorganisatie waarin partijen met verschillende achtergronden, belangen en agenda’s samenwerken aan één regionale ambitie. Reinder is het bewijs dat een goed begin - in (her)positioneren - het halve werk is.

Case: bekijk hier de case van AgriFood Capital

  

  

Voorzitter College van Bestuur over het proces van de positionering van de hogeschool

Hogeschool Windesheim heeft vestigingen in Zwolle en Almere en voorziet van ruim 22.000 studenten en duizenden cursisten van onderwijs met zo'n 2.000 medewerkers. Al jaren behoort de instelling tot de top van Nederland.

In enkele maanden heeft Reinder voor onze hogeschool een nieuwe positionering ontwikkeld. Ik ben onder de indruk van de snelheid waarmee hij zich heeft ingeleefd in onze organisatie. Het proces heeft hij met een goed gevoel voor verhoudingen doorlopen. Het feit dat hij zo soepel tot een breed gedragen keuze kwam, tekent zijn professionele en op verbinding gerichte werkwijze.

Case: bekijk hier de case van Hogeschool Windesheim

  

  

Adviseur communicatie BrabantZorg over het proces van de positionering van de afdeling communicatie van zorgorganisatie BrabantZorg

Vanuit 35 locaties in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg met ruim 5.500 medewerkers een compleet pakket aan ouderenzorg, revalidatie en thuiszorg. Bij mensen thuis en op locatie.

Reinder heeft voor onze afdeling een positioneringsaanpak op maat opgesteld helemaal afgestemd op de vraag en het beschikbare tijdsbestel van onze communicatieafdeling. Wat ik in de samenwerking vooral positief heb ervaren is het persoonlijke contact voorafgaand aan de teamsessies om inzicht te krijgen in het vertrekpunt van de afdeling en cultuur binnen onze organisatie. Ik heb Reinder ervaren als een professional die zijn vak verstaat en die op een prettige wijze in gesprek gaat over de positionering. Dit zorgt voor vertrouwen.

Case: bekijk hier de case van BrabantZorg

  

  

Lid college van bestuur over het proces van de strategische visie van de scholengemeenschap over het traject

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap in Friesland die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit 11 scholen met 550 medewerkers die samen voor ongeveer 4.200 leerlingen onderwijs verzorgen.

We waren als Piter Jelles op zoek naar een goede manier om ons nieuwe strategisch beleidsplan te formuleren voor de komende jaren. Een open proces gericht op dialoog en verdieping maar wel praktisch en concreet. Met Reinder hebben we een prettige sparringpartner en procesbegeleider gevonden die met ons in gesprek ging op een open manier en diverse thema’s op een beeldende wijze bespreekbaar maakte. Door het aangaan van een dialoog met elkaar aan de hand van stellingen en thema’s, hebben we een gezamenlijk een mooi resultaat neergezet dat inspireert en aanzet tot actie. Ook een resultaat waarbij interne borging bij medezeggenschap een belangrijk onderdeel was.

Case: bekijk hier de case van OSG Piter Jelles

  

  

Directeur over het traject van de identiteitsontwikkeling en profilering van het psychiatrisch centrum

Veldzicht is een Centrum voor Transculturele Psychiatrie in Balkbrug. Als organisatie valt het onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Veldzicht biedt een beschermde omgeving voor het intensief behandelen van mensen met complexe psychiatrische problematiek. Zij hebben vaak een niet westerse culturele achtergrond en een andere dan de Nederlandse nationaliteit.

CP heeft met veel inzet, betrokkenheid en kennis van zaken Veldzicht op succesvolle wijze weten te ondersteunen in het traject om onze nieuwe identiteit en kernwaarden te bepalen. Wij zijn blij met het bereikte resultaat en kijken met genoegen terug op de prettige en professionele samenwerking. Veldzicht wil in het bijzonder Reinder van Zandvoort bedanken voor zijn uitstekende procesbegeleiding en getoonde creativiteit.

Case: bekijk hier de case van CTP Veldzicht

  

  

Ingenieursbureau over het traject van de profilering en positioneren van de organisatie

Advies- en ingenieursbureau RPS is een bureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken. De organisatie heeft 400 medewerkers met vestigingen in Breda, Delft, Leerdam, Ouderkerk aan de Amstel en Zwolle.

CP vormde een uiterst geslaagde combinatie van deskundigheid en gedrevenheid. Met een pakkend resultaat. Samengevat in een aansprekende merkbelofte voor onze klanten en voor onze medewerkers. Om na te leven.

Case: bekijk hier de case van RPS

  

  

Cosis over het traject van de advisering over het merkenbeleid

De organisatie Cosis is ontstaan uit een partnerschap tussen de zorgorganisaties Promens Care en NOVO. Het is erop gericht om beide organisaties te versterken op zowel inhoudelijk als op het gebied van ondersteuning op de ruim 200 locaties in Groningen en Drenthe.

Reinder van Zandvoort hebben we gevraagd ons te begeleiden om vanuit het perspectief van ons merkenbeleid te kijken naar de verhoudingen tussen onze organisaties. Zijn opdracht was het in beeld brengen van verschillende scenario´s voor de inrichting van ons merkenbeleid. Met een realistisch advies waar wij als organisatie mee verder zouden kunnen. Door goed kennis te nemen van onze historie, strategie en bestaande opinies binnen de organisaties heeft Reinder zijn kennis van en ervaring met merkvraagstukken constructief kunnen inzetten voor Cosis. De door Reinder gehanteerde aanpak en de wijze waarop hij dit onderwerp binnen onze organisatie in presentaties over het voetlicht heeft gebracht, maken hem verder tot een prettig en kundig adviseur.

Case: bekijk hier de case van Cosis

  

  

Capra Advocaten is een kantoor met ruim 35 gespecialiseerde juristen. De organisatie heeft vier vestigingen in Den Bosch, Den Haag, Maastricht en Zwolle. Sinds de oprichting in 1928 biedt Capra juridische bijstand aan organisaties in de publieke sector.

CP heeft ons de afgelopen periode heel goed geholpen met het aanscherpen van onze focus en positionering. Reinder van Zandvoort heeft dat snel, helder en duidelijk gedaan. De uitkomst was voor ons goed te gebruiken en het heeft ons daarmee zeker verder geholpen! Reinder is voorts prettig in de omgang en hij komt zijn afspraken meer dan na.

Case: bekijk hier de case van Capra Advocaten

  

  

Maan case positionering merkportfolio merkarchitectuur referentie

Maan is een innovatieve op het gebied van het ontwikkelen van lijmoplossingen. Met een veel kennis op het gebied verbindingen, oppervlaktes, lijmsoorten en machinebouw voorzien de verschillende bedrijven binnen Maan uiteenlopende nationale en internationale klanten van oplossingen.

Het traject met CP was vanaf het begin helder van opzet. Een duidelijke planning en keuzemomenten zorgden voor de gewenste structuur in het nadenken over onze positionering. In sommige keuzes wordt je bevestigd en op andere punten krijg je weer nieuwe ideeën. Wij kennen ons bedrijf en samen met de positioneringskennis van CP kwamen we tot een aantal mogelijke scenario's. Het resultaat is een positioneringsstrategie die zorgt voor duidelijkheid. Dit geldt zowel voor onze bedrijven, medewerkers en klanten. We hebben nu een keuze gemaakt die optimaal past bij onze ambities met voldoende strategische bewegingsruimte voor de toekomst.

Case: bekijk hier de case van Maan Group

  

  

Adviseur NA over het merkenbeleid traject

Het Nationaal Archief in Den Haag beheert de archieven van de landelijke overheid en daarnaast de archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn of zijn geweest. De organisatie kent in haar taken zowel een zakelijke dienstverlening en een publieksgerichte focus.

Onze behoefte om gedragen en doordachte merk- en positioneringskeuzes te maken is door Reinder van Zandvoort van CP Positioneringsadvies zeer efficiënt en effectief ondersteund. In iedere processtap wist hij de prettige balans van het "niet teveel / niet te weinig" goed te bewaren. Ik ben, als kritische klant, erg tevreden over het proces en het eindresultaat.

Case: bekijk hier de case van het Nationaal Archief

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Klantcases

  Bekijk hier klantcases van uitgevoerde projecten. Lees meer over de aanpak en hoe klanten de samenwerking ervaren.

  Blijf op de hoogte over het positioneren van uw merk of organisatie en schrijf u hier in voor de nieuwsbrief van CP
 • Diensten van CP

  CP is gespecialiseerd in vraagstukken over positioneren, merken en identiteit. Bekijk hier wat we doen voor klanten.

  Meer weten over positioneren, merken of identiteit? Lees dan hier verder op de uitgebreide kennispagina's

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Hierin vindt u veel meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Meer weten over posiraag weten over het posi
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  seo