lees meer over de case van het advies over het merkenbeleid voor dit zorgmerk

Een pragmatisch merkbeleid voor een zorgmerk

ontwikkelen

case : merkbeleid en merkportfolio Cosis

De organisatie Cosis is ontstaan uit een partnerschap tussen de zorgorganisaties Promens Care en NOVO. Het is erop gericht om beide organisaties te versterken op zowel inhoudelijk als op het gebied van ondersteuning op de ruim 200 locaties in Groningen en Drenthe.

Vraagstuk

Met diverse ontwikkelingen in het zorglandschap is het voor de organisatie noodzakelijk om het merkenbeleid aan te scherpen. Het partnerschap tussen de organisaties NOVO en Promens Care en de rol van Cosis moeten op een begrijpelijke en heldere wijze worden vastgelegd. Waarbij anticiperen op de toekomst en rekening houden met de historie van de organisaties cruciale elementen zijn.

  

Cosis over het traject van de advisering over het merkenbeleid

Promens Care en NOVO werken als zorgorganisaties binnen Cosis-verband. Een samenwerking die steeds meer vorm krijgt richting onze cliënten. Naast veel aandacht te hebben geschonken aan de inhoudelijke kant van de samenwerking, vonden wij het ook noodzakelijk om vanuit het perspectief van ons merkenbeleid te kijken naar de verhoudingen tussen de organisaties. Reinder van Zandvoort hebben we daarbij gevraagd ons te begeleiden.

Zijn opdracht was het in beeld brengen van verschillende scenario´s voor de inrichting van ons merkenbeleid. Met daarbij het verzoek om eveneens een realistisch advies te formuleren waar mee wij als organisatie verder zouden kunnen. Door goed kennis te nemen van onze historie, strategie en bestaande opinies binnen de organisaties heeft Reinder zijn kennis van en ervaring met merkvraagstukken constructief kunnen inzetten voor Cosis.

Wij konden ons goed vinden in het uitgebrachte advies en hebben besloten dit over te nemen. De door Reinder gehanteerde aanpak en de wijze waarop hij dit onderwerp binnen onze organisatie in presentaties over het voetlicht heeft gebracht, maken hem verder tot een prettig en kundig adviseur.

  

Details

 • Opdrachtgever : Cosis
  Organisatie : VG zorg & GGZ
  Type : Merkbeleid & merkportfolio
  Website : www.cosis.nu

 • Merkenbeleid zorgmerk logo

Aanpak

Op basis van een analyse van omgevingsfactoren, beleidsplannen en opinies binnen de organisatie zijn diverse scenario's geschetst en onderzocht voor het merkbeleid. Helderheid over merktypen en effecten daarvan in het merkenbeleid, zijn meegenomen in het proces en advies. Dit zorgde voor een sterke verduidelijking van de keuzes en consequenties. Uiteindelijk draaide het om het maken van een keuze tussen een grote mate van eenheid of diversiteit in de te hanteren merken. Belangrijke facetten in zowel de analyse en het advies zijn de diverse doelgroepen voor wie de organisaties betekenis hebben in de praktijk. Ook is er met groepen medewerkers van de 3 organisaties gesproken over verbinding, onderscheid en samenwerking. Dit om te bezien in welke mate er intern draagvlak is voor aanpassingen of het vasthouden van de bestaande koers.

  

Merkenbeleid zorgmerk doelgroepen

  

Resultaat

Het resultaat is een advies over het merkenbeleid van Cosis waarbij de nadruk ligt op haalbare veranderingen die voor alle stakeholders (medewerkers, cliënten en partners) begrijpelijk zijn. Dit zonder de ambities van de organisatie uit het oog te verliezen. De rollen die de merken ten opzichte van elkaar innemen zijn sterk verduidelijkt en bruikbaar in de marketing en communicatie van de organisatie.

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over uw merkbeleid of het positioneren van uw merk?

Heeft u vragen over het positioneren van uw merk of uw merkbeleid? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)