wat is positioneren

Positioneren wordt vaak het kiezen van een positie in het brein van de ideale klant genoemd. Feitelijk richt het proces van positioneren zich op een strategie voor een bedrijf/product ontwikkelen gebaseerd op ambities, marktkansen en klantbehoeften.

  

Positioneren

Het kritisch kijken naar uw eigen positionering is nuttig wanneer u denkt dat uw marktpositie beter kan maar nog geen directe strategische keuzes kunt aanwijzen. Noodzakelijk is het wanneer uw klanten en omgeving een heel ander beeld van u hebben dan u zelf heeft en uw bedrijf daar nadelige effecten van ondervindt.

  

Werkzaamheden

De werkzaamheden van CP richten zich op de profilering van uw bedrijf of organisatie en de implementatie daarvan in communicatie, beleid en dienstverlening. Dit kan gericht zijn strategische aspecten zoals brainstormsessies, profileringsanalyse, communicatie strategie en missie/visie bepaling. Ook doet CP veel toegepast onderzoek naar associaties van uw klanten met uw bedrijf of product, uw imago, klanttevredenheid en de profilering van concurrenten. Veel opdrachtgevers hebben een vraag die breder is dan 1 discipline. Daarom werkt CP waar nodig samen met externe partners zoals vormgevers, fotografen en tekstschrijvers. Ook werkt CP samen met vaste partners van de opdrachtgever.

  

Definieren en waarmaken

In essentie gaat het bij positioneren en het formuleren van een positioneringsstrategie om 2 zaken. Ten eerste het definieren van de nieuwe positionering voor uw organisatie. Een heldere, realistische focus die past bij uw ambities. Het tweede deel gaat over het waarmaken van deze positionering in uw communicatie, beleid en uw aanbod (zoals dienstverlening en producten). Positioneren gaat dus om definieren en waarmaken. De onderstaande aanpak hanteert CP bij positioneringsvragen. In de praktijk kan de nadruk liggen op 1 specifiek onderdeel zoals klantpercepties of concurrentie.

positioneringsmodel het positioneringswiel

pdf  Download als PDF      pdf  Vergroot

  

Meer weten over positioneren? Vraag het boekje over positioneren aan van CP. Hierin vindt u veel meer informatie en handvaten om uw eigen positionering eens onder de loep te nemen.

boekje over positioneren aanvragen

Lees meer over workshops over positioneren

  

Strategie scenario’s
Diensten CP
Klanten & cases
Boekje van CP aanvragen


CP Positioneringsadvies