Een positionering zit in het hoofd van klanten en stakeholders. Gevormd door associaties over een merk of organisatie. CP Positioneringsadvies helpt organisaties merken bij het definiëren van hun positionering.

Bij een positionering wordt vaak gesproken over het begrip “breinpositie”. Hiermee wordt bedoeld dat een positionering zich bevindt in de gedachtenwereld van klanten. Dit maakt duidelijk dat het bij een positionering gaat om percepties en associaties. Ook al gaat het om uw organisatie of merk, het is de perceptie van uw klanten.

Positionering & beeldvorming

Een positionering heeft dus te maken met beeldvorming. Bij het formuleren van een positionering is het uitgangspunt: de gedachtenwereld van de klant. Hoe graag organisaties het ook willen: een klant denkt vaak niet alleen aan hun bedrijf alleen wanneer deze zoekt naar een oplossing. Als een klant bezig is met het zoeken naar een oplossing, ziet deze een scala aan mogelijkheden. Onderzoek wijst uit dat in een specifieke categorie (wasmiddelen, bakkers, verzekeraars) mensen ongeveer 4 tot 5 aanbieders onthouden.

positionering en beeldvorming

Positionering & onderscheid

Hoe minder onderscheid klanten waarnemen tussen u en uw concurrerende aanbieders, hoe minder reden klanten hebben om voor u te kiezen. Zonder onderscheidend vermogen geeft aankoopprijs vaak de doorslag voor een klant. Een positionering moet dus zorgen voor onderscheid.

positionering en onderscheid

Positionering & herpositioneren

De meeste vraagstukken rondom een positionering gaan over een bestaande organisatie, product of dienst. In principe gaat dit dan om het herpositioneren er van. Een bestaande positionering aanpassen dus. Vaak ligt de focus in een dergelijk traject op het definiëren van de nieuwe positionering. Uiteraard is dit van groot belang. Cruciaal is verder het besef dat de oude positionering moet worden aangepast. Bestaande beeldvorming en percepties moeten richting de nieuwe positionering worden gestuurd. Niet veranderen maar aanpassen. Het loont niet om te roepen dat u iets bent wanneer uw publiek dit niet onderkent.

positionering aanpassen


Lees meer over de achtergronden bij een positionering op de andere kennispagina´s:

Positioneren
Herpositioneren
Strategie scenario´s
Valkuilen bij strategie

lees meer over de positioneringsdiensten van CP

lees meer over de positionering in de klantcases

lees meer over de klanten van CP


CP Positioneringsadvies