lees meer over de aedes herpositionering case

De herpositionering van de vereniging van

woningcorporaties

case : herpositionering Aedes

Samen met Aedes heeft CP nagedacht over de positionering van de organisatie. Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties. De organisatie heeft ruim 400 leden en maakt zich sterk voor de condities waaronder corporaties, als maatschappelijke ondernemingen, hun werk kunnen doen.

Vraagstuk

Aedes heeft als organisatie de eigen strategische uitgangspunten opnieuw gedefinieerd. Resultaat hiervan is dat de accenten in de stragegie verlegd worden. Dit moet merkbaar en zichtbaar worden voor leden en stakeholders. Aan deze nieuwe strategie moet een werkbare positionering worden gekoppeld die Aedes in staat stelt om de geformuleerde ambities te realiseren.

  

Het motto ¨positioneren is kiezen¨ was doorslaggevend om CP de opdracht te geven. Juist die richtinggevende aanpak in combinatie met hun nuchtere en gedegen benadering, hadden we nodig voor ons herpositioneringstraject. Reinder wist daar ook een bijpassende strenge blik bij op te zetten, die in de loop van het traject ook heel mild en menselijk bleek te zijn.

Door de pragmatische en flexibele inzet van CP, hebben we in relatief korte tijd een heldere positionering gevonden waar we zeer blij mee zijn. Een positionering die samen met een nieuwe huisstijl voor de buitenwereld herkenbaar is. En dat was precies onze inzet. Wij zijn klaar voor de toekomst.

  

Details

 • Opdrachtgever : Aedes vereniging van woningcorporaties
  Organisatie : Belangenvereniging
  Type : Herpositionering
  Website : www.aedes.nl

 • Aedes herpositionering logo

Aanpak

Aedes is een zichtbare organisatie met een breed spectrum aan stakeholders. Met ruim 90% van de woningcorporaties in Nederland als leden is er een brede achterban die in het proces wordt meegenomen. Gesprekken met de werkorganisatie van Aedes worden gecombineerd met tientallen uitvoerige interviews met leden. Op deze wijze wordt de herpositionering duidelijk mede gefundeerd op wat de leden van de vereniging van belang vinden. In het proces is door middel van werksessies met de interne organisatie discussie gevoerd over de ambities en betekenis van de resultaten uit het onderzoek. Op deze manier ontstond in het proces een beter beeld van de koers en het benodigde draagvlak om de positionering waar te gaan maken. Werkzaamheden in het traject omvatten: positioneringssessies, interviews met stakeholders, scenario ontwikkeling en het formuleren van de positioneringsstrategie.

Resultaat

De nieuwe positionering van Aedes is na evenwichtige afweging van belangen gekozen. In een omgeving waarin niet alleen belangenbeharting maar juist ook visie een rol spelen, zijn gezaghebbendheid en betrouwbaarheid belangrijke kernpunten. De nieuwe positionering houdt zowel rekening met de identiteit van de leden van Aedes als met de wijze waarop hun belangen in een breder perspectief kunnen worden behartigd. Met de nieuwe positionering geeft Aedes zo verder vorm aan de duidelijke ambitie voor de organisatie.

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over de herpositionering van uw organisatie?

Wilt u uw merk opnieuw positioneren of heeft u vragen over uw merkidentiteit? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op met CP en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)