AgriFood Capital is een ambitie voor de regio Noordoost-Brabant. CP ondersteunt het netwerk met merkadvies. Lees er meer over in deze case.
lees meer over de case van het positioneren van het samenwerkingsverband in Noordoost-Brabant

Helder merkadvies voor een samenwerkingsverband

met ambitie

case : herpositionering AgriFood Capital

AgriFood Capital is een ambitie voor de regio Noordoost-Brabant. Het initiatief wil mensen met verschillende kennis en kunde samen brengen, inspiratie bieden en verbinden. Met als doel de topregio in AgriFood te worden. Om deze ambitie te realiseren worden diverse programmalijnen op het vlak van ondernemen, onderwijs en innovatie ontwikkeld. De ambitie is een gedeeld perspectief van alle betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.

Vraagstuk

Om de ambitie voor Noordoost-Brabant vorm te geven zijn er de afgelopen jaren ontzettend veel stappen gezet. Met veel energie wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan de agenda voor de toekomst. Op de achtergrond is een programma-bureau actief dat zorgt voor communicatie en coördinatie met partners ten aanzien van alle initiatieven. CP is gevraagd om mee te denken over de manier waarop de positionering nu wordt uitgewerkt en de associaties die dit oproept bij stakeholders.

  

Manager Corporate Communicatie van het samenwerkingsverband over het proces van de positionering van de ambitie

Ik heb Reinder gevraagd om onze organisatie te helpen bij het aanscherpen van de positionering. Met zijn deskundigheid, bevlogenheid én een juiste dosis humor heeft hij ons op prettige wijze door de eerste stappen van dit proces geloodst. Wat me aansprak was het persoonlijke contact, Reinders gedegen voorbereiding en inlevingsvermogen.

Hij legde ook meteen de vinger op de zere plek in onze uiterst complexe organisatie. Een netwerkorganisatie waarin partijen met verschillende achtergronden, belangen en agenda’s samenwerken aan één regionale ambitie. Reinder is het bewijs dat een goed begin - in (her)positioneren - het halve werk is. Chapeau!

  

Details

 • Opdrachtgever : AgriFood Capital
  Organisatie : Samenwerkingsverband & overheid
  Type : Herpositionering
  Website : www.agrifoodcapital.nl

 • positioneren samenwerkingsverband AFC logo

Aanpak

Het samenwerkingsverband kent vele vertakkingen en partnerships die eerst in kaart zijn gebracht. De vele uitingen in de communicatie zijn daarbij ook onder loep genomen. Hierbij is niet alleen het perspectief van het netwerk meegenomen, maar vooral ook dat van de verschillende stakeholders ervan. Deze analyse is gekoppeld aan de doelstellingen en ambities van het samenwerkingsverband. Daaruit zijn diverse aandachtspunten en mogelijke verbeteringen afgeleid.

  

positioneren samenwerkingsverband AFC krachtenveld

  

Resultaat

In een brainstorm-sessie is met stakeholders gekeken naar de manier waarop in de huidige vorm gecommuniceerd wordt en wijze waarop dit impact heeft op de verschillende doelgroepen. Daarbij is rekening gehouden met de complexiteit en politieke omgeving waarin de communicatie wordt vormgegeven. Door terug te gaan naar de kern van het merk is gekeken of dit voldoende aansluiting heeft bij de realiteit en wensen over heldere communicatie en boodschap die bijdraagt aan de ambitie.

Een sterke ambitie voor de regio moet vooral naar voren komen in een herkenbaar, gezamenlijk en inspirerend verhaal waar stakeholders zich graag bij aan willen sluiten en wat ze graag verder vertellen. Het onderstaande verhaal heeft AgriFood Capital al vormgegeven en dient als prachtige leidraad voor de verder lijnen in de communicatie:

  

  

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over het herpositioneren van uw merk?

Bent u bezig met de positionering van uw merk of organisatie? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op met CP en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)