lees meer over de case van de positionering van de afdeling communicatie van zorgorganisatie BrabantZorg

BrabantZorg : positionering afdeling communicatie

Vanuit 35 locaties in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg een compleet pakket aan ouderenzorg, bij mensen thuis en op locatie. Hierbij werkt de organisatie altijd vanuit haar kernwaarden: aandachtig, betrouwbaar en samen. Vanwege diverse organisatieontwikke-lingen zijn de ondersteunende diensten sterk in beweging. Iets wat onder andere de afdeling communicatie van deze zorgorganisatie dwingt om kritisch naar haar positie en toekomst te kijken.

  

Uitgangspunt

Vanuit de meerjarenvisie van de zorgorganisatie zijn diverse thema's en ontwikkelingen geselecteerd die grote impact zullen hebben op de taken, focus en inrichting van de afdeling communicatie. Het team van de afdeling communicatie wilde een stevige positioneren realiseren. Daarom is gestart vanuit een visie op communicatie en daarmee dus een duidelijke toegevoegde waarde voor de interne en externe klanten.


Adviseur communicatie BrabantZorg over het proces van de positionering van de afdeling communicatie van zorgorganisatie BrabantZorg

Reinder heeft voor onze afdeling een positioneringsaanpak op maat opgesteld helemaal afgestemd op de vraag en het beschikbare tijdsbestel van onze communicatieafdeling. Wat ik in de samenwerking vooral positief heb ervaren is het persoonlijke contact voorafgaand aan de teamsessies om inzicht te krijgen in het vertrekpunt van de afdeling en cultuur binnen onze organisatie.

Ik heb Reinder ervaren als een professional die zijn vak verstaat en die op een prettige wijze in gesprek gaat over de positionering. Dit zorgt voor vertrouwen. De tijd voor het positioneringstraject was beperkt, maar heeft ons team veel inzichten opgeleverd waar wij als team verder mee aan de slag gaan.

Resultaat

In de aanpak van het positioneringsproces hebben we eerst op grondige wijze de werkzaamheden, kerntaken en het functioneren van de afdeling onder de loep genomen Hierdoor ontstond grip op de uitgangssituatie. Door goed te kijken naar hoe in de toekomst vragen, kanalen en verwachtingen veranderen en zouden kunnen veranderen ontstonden er diverse scenario's voor de toekomstige positionering.

  

Aanpak bij de positionering van de afdeling communicatie van de zorgorganisatie BrabantZorg

Een uitdagend onderdeel voor veel communicatieafdelingen is het concreet maken van de toegevoegde waarde die de afdeling heeft. Door in bredere organisatorische zin te kijken naar de operationele, tactische en strategische aard van de werkzaamheden van communicatie ontstond meer zicht op de wijze waarop de afdeling aansluit en kan aansluiten bij belangrijke processen in de organisatie. Ook werd hierdoor zichtbaar welke mogelijkheden de afdeling heeft om een andere positie te verkrijgen in de toekomst.

  

Meer weten?

Lees dan het artikel over het positioneren van een Afdeling Communicatie of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over het positioneren van een afdeling communicatie of andere intern afdeling en de achtergronden daarvan

lees meer over het positioneren van een afdeling communicatie en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies