wat is merkidentiteit

Een vraag die snel gaat spelen bij het positioneren is het vraagstuk van merkidentiteit. Laten zien waar je als organisatie voor staat en wie je bent is belangrijk. Dat authenticiteit zijn plek heeft veroverd in strategische vraagstukken is wel zeker. Het belang van merkidentiteit voor de positionering verschilt wel per type vraagstuk.

  

Merkidentiteit als begrip

Nog regelmatig ontstaat er discussie wanneer het gaat om merkidentiteit en organisatie-identiteit. Hoe kader je het in? Iedereen is bekend met de aspecten missie, visie en kernwaarden. Deze begrippen zijn voor merken en organisaties veelal in de strategie verwerkt. Er bestaat minder overeenstemming over hoe deze begrippen moeten worden opgevat en gehanteerd in. Een oorzaak daarvan is dat de cultuur binnen eer organisatie van invloed is op de manier waarop identiteit wordt gebruikt. Belangrijker is nog dat merkidentiteit simpelweg meerdere vormen kent. Deze worden door elkaar gebruikt en ook verward met elkaar.

  

Merkidentiteit & organisaties

Bij organisaties en corporate merken is het aspect van merkidentiteit verbonden met wie de organisatie is, de organisatie identiteit. De termen waar sta je voor en waar ga je voor zijn daarbij redelijk gangbaar. Er is een essentie en noodzaak van het gebruik van de merkidentiteit van een organisatie bij een positionering. Het beeld dat je uitstraalt als organisatie moet passen bij wie je bent. Naast het vastleggen van de strategische koers, is de manier waarop deze wordt uitgevoerd van belang. Dit moet in lijn zijn met hoe de organisatie zich gedraagt. En wenst te gedragen. Cultuur en kernwaarden moeten helder zijn en in lijn worden gebracht met de strategie. En andersom.

Om grip te krijgen op het element organisatie-identiteit is het onderstaande model handig. Het geeft duidelijk de interne focus van het begrip aan.

bekijk het model voor organisatie-identiteit

  

Merkidentiteit bij producten en diensten

Het belang van merkidentiteit bij de positionering van producten en diensten is gerelateerd aan die van de organisatie erachter. Maar niet noodzakelijk of onlosmakelijk. Een dienst of product kan volledig gericht zijn op doelgroep en zo een eigen merkidentiteit hebben. Dit is feitelijk het merk van het product of de dienst. Dus beredeneerd vanuit de percepties van de stakeholders. De organisatie achter een product of dienst heeft uiteraard een strategie en gewenste positie er voor in gedachten. Dit heeft dus vooral implicaties voor externe profilering. Wanneer een product of dienst naar buiten toe duidelijke gelieerd wordt aan de organisatie erachter, moet er voor de buitenwereld een logische link zijn tussen beide. De duurzame Triodos Bank zal bijvoorbeeld nooit succesvol een olie-fonds kunnen lanceren.

Om grip te krijgen op het element merkidentiteit is het onderstaande model handig. Het geeft duidelijk de externe focus van het begrip aan.

  

bekijk het model voor merkidentiteit

  

Heeft u een vraag over merkidentiteit?

Heeft u een vraag over het formuleren van uw merkidentiteit of organisatie-identiteit? Stel deze dan simpel via het formulier hieronder.


Meer weten?

Meer weten over merkidentiteit en positioneren? Lees dan ook de volgende artikelen:

Hoe formuleer je een merkbelofte?
Het belang van kernwaarden & merkwaarden
Wat is een positionering
Klanten & cases van CP bekijken
Meer over de dienstverlening van CP


CP Positioneringsadvies