Espria : herpositionering & merkportfolio

De organisatie Espria met haar merken is één van Nederlands grootste zorgorganisaties. Zij is actief op het gebied van zorg, wonen en service. De organisatie is in grote delen van Nederland aanwezig, met een omvangrijk merkportfolio in een turbulente markt. Als organisatie bedienen zij rond de 400.000 huishoudens in Nederland.

  

Uitgangspunt

Zoals iedere organisatie in de zorg is ook Espria constant bezig om haar positie in de markt te versterken. De maatschappelijke ontwikkelingen in de sector gaan erg snel. Ook de toegenomen keuzevrijheid van consumenten en de invloed van wet- en regelgeving zijn belangrijke factoren. Om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst heeft de organisatie besloten om de verschillende mogelijkheden voor het merk en het portfolio in kaart te brengen. Met welke merken kan de markt het beste bediend worden? Welke gevolgen heeft dit voor de merken in de portfolio van Espria. En met welke factoren in klantperceptie en concurrentieomgeving moet rekening worden gehouden?

  

Espria over het traject van de herpositionering en merkportfolio

De samenwerking met CP, in de persoon van Reinder van Zandvoort, heeft geresulteerd in een advies waar wij als organisatie echt mee verder kunnen. De samenwerking was intensief en heel goed. Hij is sterk analytisch en scherp. Hij weet zaken in perspectief te zetten. De kritische vragen durft hij snel en onomwonden te stellen. Zijn advies is altijd eerlijk en zonder fratsen, maar wel gedegen en sterk onderbouwd.

Hij kan zich qua niveau op het gebied van positioneringstheorie gerust matchen met de 'goeroes' in Nederland (al zou hij dat zelf nooit doen). Daardoor heb ik ook kunnen leren in onze samenwerking. Zijn rust en humor maken dat de weg naar het eindresultaat ook gewoon leuk was.

  

Resultaat

CP gaf leiding aan een intern team van de organisatie. Met een herijking van de strategie vanuit merkenoogpunt, ontstonden er vitale inzichten. Vanuit zowel klantperspectief als de organisatie zelf zijn heldere scenario's uitgewerkt. Hierdoor onstond een goed beeld van enerzijds de mogelijkheden voor de merken, anderzijds werden obstakels in de perceptie en uitvoering duidelijk.

Door de intensieve samenwerking met het interne team konden heldere en praktische adviezen worden geformuleerd. Het eindresultaat geeft een solide basis voor de te maken keuzes in de positionering en portfolio voor de organisatie met het oog op de toekomst.

  

Meer weten?

Lees dan meer achtergronden op de verschillende kennispagina's of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over herpositionering, merkportfolio en aanverwante onderwerpen op de kennispagina's

lees meer over herpositionering en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies