lees meer over de case van de merkidentiteit van deze MBO instelling in het ROC onderwijs

Een sterke merkidentiteit voor een

MBO instelling

case : Merkidentiteit MBO instelling Drenthe College

ROC Drenthe College is MBO instelling die onderwijs verzorgt voor studenten en professionals in de regio's Assen, Emmen en Meppel. De 142 bol/bbl opleidingen van de onderwijsinstelling worden gewaardeerd door studenten, de organisatie kent namelijk een groot aantal Top-Opleidingen en staat in de top 10 van ROC's in Nederland. Bij de organisatie werken ca. 900 medewerkers die het onderwijs verzorgen voor 9.000 studenten en professionals op 13 locaties.

Vraagstuk

In het kader van een nieuwe strategische koers die de organisatie formuleert voor de komende jaren, is de vraag ontstaan om het eigen merk en de identiteit onder de loep te nemen. Samen met de organisatie kijkt CP naar richtingen om de merkidentiteit te vernieuwen met oog voor de bestaande fundamenten.

  

MBO onderwijsinstelling over het traject van de merkidentiteit en positioneren van het merk

Reinder heeft samen met ons een traject gedaan om onze positionering aan te scherpen en ons daarna te ondersteunen bij het maken van passende keuzes in het licht van deze positionering. Zijn manier van werken is zeer professioneel en gaat echt uit van de belanghebbenden, in ons geval de studenten. Het eigenaarschap neemt hij daarbij niet over maar laat hij bij de eigenaren. Reinder is pragmatisch, recht door zee, verbindend, nuchter, rustig en geeft direct toe te passen adviezen. Het heeft ons echt een stap verder geholpen.

  

Details

  • Opdrachtgever : ROC Drenthe College
    Organisatie : Onderwijs
    Type : Merkidentiteit & positionering
    Website : www.drenthecollege.nl

  • MBO onderwijs merkidentiteit case logo

Aanpak

De MBO instelling is door de sterke regionale vertegenwoordiging gericht op zowel een corporate uitstraling als een regio-gebonden profilering. Dit brengt duidelijke uitdagingen met zich mee voor de merkidentiteit. Het merk moet herkenbaar zijn en bruikbaar zijn voor differentiatie in specifieke regio's. Samen met het MT, de regio's en diverse interne stakeholders kijken we eerst naar de uiteenlopende elementen in het merk zoals de belofte, kernwaarde en visie/bedoeling.

Centraal in de aanpak staat samenwerking. Met studenten, medewerkers en de regio's. Met als doel een gedragen merkidentiteit en verhaal voor de organisatie. Een ander belangrijk punt in de aanpak is dat er specifieke aansluiting wordt gezocht bij bestaande beelden en woorden die al leven binnen de organisatie om zo de merkidentiteit vooral aan te scherpen en herkenbaar te houden.

Resultaat

In de merkidentiteit maken we heldere keuzes. Geen statische kernwaarden en lijstjes met gewenst gedrag daarbij opgesomd, maar een duidelijke verbinding tussen de ambities en belofte met werkwoorden die het gedrag van mensen en organisatie typeren. Niet statisch maar dynamisch, zo wordt duidelijk dat hier iedere dag mee en aan gewerkt wordt.

Na de formulering van het nieuwe fundament voor het merk in een heldere merkidentiteit is een vertaalslag gemaakt naar inspirerende verhalen voor studenten, medewerkers en bedrijven. Zo wordt de nieuwe merkidentiteit herkenbaar uitgedragen. Voor het merk is eveneens een helder kader gemaakt in merkpersoonlijkheid. Hoe handelt, spreekt en schrijft het merk. Dit is bruikbaar in uiteenlopende kanalen, communicatie en activiteiten.

  

  

De merkidentiteit vormt een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe strategie en wordt verweven in de uitingen over de nieuwe koers. Zo is de organisatie klaar om het merk opnieuw te laden en relevant te houden voor medewerkers, studenten en bedrijven in de regio's.

  


Gerelateerd