lees meer over de case van de positionering van TBS kliniek Veldzicht

Veldzicht : herpositionering TBS kliniek

De vraag draait om het herpositioneren van een tbs-kliniek naar een instelling met ander profiel. Veldzicht is tot 2016 een forensisch psychiatrisch centrum geweest, oftewel een tbs-kliniek, onder de Rijksvlag. Vanwege bezuinigingen bij de Rijksoverheid is besloten om Veldzicht in eerste instantie te sluiten. Door de nodige protestacties kon Veldzicht toch openblijven, maar in zeer afgeslankte vorm en met andere patië̈ntgroepen.

  

Uitgangspunt

Veldzicht bevindt zich daarmee tot 1 januari 2016 in een transitie van een klassieke tbs-kliniek naar een specialistisch psychiatrische behandelinstelling voor met name vreemdelingen. De huidige en toekomstige patië̈nten in Veldzicht hebben een civielrechtelijke of strafrechtelijke titel, al dan niet met een andere culturele achtergrond. Ook behandelt Veldzicht vreemdelingen met een ernstige psychiatrische stoornis. Daarnaast heeft Veldzicht een Intensive Care Unit waar tbs-gestelden verblijven.

Veldzicht heeft zowel gesloten als open afdelingen en bedient zich van stepped-care in een behandelvriendelijke omgeving met diverse faciliteiten. Een goede samenwerking met ketenpartners zoals GGZ-instellingen, gemeenten, Immigratie- en Naturalisatiedienst, het COA, Dienst Terugkeer en Vertrek en contacten over de hele wereld, geven patiënten een optimale aansluiting op vervolglocaties- en instellingen binnen en buiten Nederland.


Veldzicht over het traject van de herpositionering en profilering van de tbs-kliniek

CP positioneringsadvies is ingeschakeld om een nieuwe positie te kunnen bepalen van de kliniek binnen het deels huidige werkveld en samenwerkingsketens. Een positionering die beter de mogelijkheid biedt om voor te sorteren op toekomstige veranderingen door besluitvorming in het politieke veld.

Misschien wel het moeilijkste en belangrijkste onderdeel in deze positionering, is de verandering van het beeld van Veldzicht als tbs-kliniek naar een specialistische psychiatrische behandelinstelling. De verbintenis tussen Veldzicht en tbs is eeuwenoud en is zo ingesleten in het werkveld en de directe omgeving van de kliniek, dat het een hele klus is om dit om te buigen. CP Positioneringsadvies heeft via deskresearch, interviews en werksessies met directie en medewerkers een gedegen positionering neergezet, waar iedereen zich in kan vinden.

De aanpak is laagdrempelig en heel duidelijk zodat medewerkers zonder marketing/communicatiekennis ook een zinvolle bijdrage konden leveren aan het proces. Tijdens dit bewustwordingsproces zijn directieleden en medewerkers deels verbonden geraakt met de nieuwe positionering omdat ze zelf hebben meegedacht wat Veldzicht voor organisatie is en wat de missie en de visie zijn.

Het is mooi om te zien dat eerst de beelden, associaties en belevingen van Veldzicht als nieuwe behandelinstelling i.p.v. tbs-kliniek, in de hoofden van directie en medewerkers worden bijgesteld en dat ze enthousiast raken. De volgende stap is om dit ook naar buiten te doen. De nieuwe huisstijl van Veldzicht was al ontwikkeld en had door de uitkomsten van het positioneringsproces de nodige aanpassingen nodig. Deze vernieuwingen kunnen nu bijdragen om de nieuwe positionering van Veldzicht uit te dragen als specialistisch psychiatrische behandelinstelling.

Door de manier van werken van CP positioneringsadvies wordt je op een heel prettige en vriendelijke manier begeleid naar het einddoel, waarbij je bewustwordingsproces enorm wordt geprikkeld. Het mooie is dat medewerkers dit zelf aangeven na afloop van werksessies. Dit draagt op een positieve manier bij het komen tot een gedragen keuze.

  

Resultaat

De positionering van Veldzicht is vastgelegd in een beknopte notitie. Met dit als solide basis kan de instelling nu verder werken aan het bijstellen van het profiel. De huisstijl is aan de hand van de positionering verder aangescherpt, wat resulteerde in een nieuw onderschrift voor de merknaam Veldzicht

De nieuwe positionering voor tbs kliniek Veldzicht uitgewerkt in de huisstijl

  

Meer weten?

Lees dan meer achtergronden op de verschillende kennispagina's of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over positioneren en aanverwante onderwerpen op de kennispagina's

lees meer over positioneren, identiteit en merken en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies