Werken aan de identiteit van een organisatie

Het ontdekken en ontwikkelen van de

organisatie identiteit

diensten : Aan de slag met de identiteit van uw organisatie

Voor organisaties en bedrijven is het belangrijk om de eigen identiteit helder en aansprekend in beeld te hebben. Een inspirerende organisatie identiteit maakt duidelijk wie de organisatie is en waar het voor staat. Een sterke identiteit vormt binnen de eigen organisatie een bindende en richtinggevende factor voor medewerkers. Voor stakeholders buiten de organisatie is de identiteit de basis voor het merk en hoe zij de organisatie zien. CP ondersteunt organisaties die aan de slag willen met hun identiteit.

Wij helpen organisaties met vraagstukken over identiteit

Opdrachtgevers helpen we bij een breed scala aan vraagstukken. Van het samen met de organisatie ontdekken van kernwaarden die het fundament vormen van het handelen van de organisatie, tot het aanscherpen van de organisatie identiteit bij de strategievorming en meerjarenplanning. Veel organisaties gaan met hun identiteit aan de slag wanneer er een nieuwe koers wordt ingezet, het merk onder de loep wordt genomen of wanneer een organisatie in een fusie of transitie traject komt.

  

  

Organisatie identiteit als betekenisvol verhaal

Als bureau hanteren we geen standaard aanpak bij identiteitsvraagstukken. Simpelweg omdat de identiteit van een organisatie zich laat vastleggen op vele manieren en deze vooral moet passen bij uw eigen organisatie. Daarom werken we ook met diverse invalshoeken zoals een corporate story, de bedoeling, de why en het purpose-gedachtengoed. Cruciaal bij de aanpak van uw vraagstuk is dat de manier waarop de identiteit van uw organisatie wordt ontdekt, ontwikkeld en vastgelegd, naadloos aansluit bij de cultuur en aard van uw organisatie. Op deze manier begrijpen en omarmen medewerkers de identiteit veel gemakkelijker. Met de verschillende genoemde invalshoeken om de organisatie identiteit vast te leggen hebben we veel ervaring. We zorgen daar bij voor een interactieve aanpak die medewerkers op een praktische en inspirerende wijze betrekt bij het proces.

Strategievorming en organisatie identiteit

Een nieuw strategisch kader opstellen is in veel gevallen aanleiding om de identiteit of onderdelen ervan te herijken. Een nieuwe strategische koers of meerjarenplan is onlosmakelijk verbonden met de eigen identiteit. Speerpunten in de strategie moeten bij voorkeur niet alleen aansluiten bij ontwikkelingen in de omgeving, maar op een begrijpelijke wijze (intern en extern) passen bij uw organisatie. Wij ondersteunen organisaties in dit proces van strategievorming waarbij identiteit een belangrijk rol speelt.

Kernwaarden als sleutel van een sterke organisatie identiteit

Een sleutelonderdeel in de organisatie identiteit zijn de centrale waarden (kernwaarden, corporate values, etc.) van een organisatie. Met regelmaat werken we samen met opdrachtgevers aan het (her)ontdekken of aanscherpen van deze waarden. De uitdaging daarbij is om zowel in de vorm als in de aanpak een balans te vinden tussen bestaande waarden en ambitiewaarden van de eigen organisatie.

  

Wilt u aan de slag met de identiteit van uw organisatie?

Heeft u vragen over de identiteit van uw organisatie of hoe wij u hier mee kunnen ondersteunen? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

Neem contact op als u aan de slag wilt met de identiteit van uw organisatie

Bel: 020 - 84 55 327
Of stuur een mail

  

  • Boekje over merken

    Vraag het boekje over positioneren aan. Hierin vindt u veel meer informatie en handvaten om uw eigen organisatie identiteit onder de loep te nemen.

    Vraag het boekje van CP aan over over organisatie identiteit en merken
  • Verder met uw organisatie in een middag?

    Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop over de identiteit voor uw organisatie.

    Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met over organisatie identiteit en merken

  


Gerelateerd

Bekijk ook de gerelateerde cases en pagina's over identiteitsvorming en het positioneren van organisaties en corporate merken: