Werken aan de identiteit van een organisatie

Het ontdekken en ontwikkelen van de

organisatie identiteit

diensten : Aan de slag met de identiteit van uw organisatie

Voor organisaties en bedrijven is het belangrijk om de eigen identiteit helder en aansprekend in beeld te hebben. Een inspirerende organisatie identiteit maakt duidelijk wie de organisatie is en waar het voor staat. Een sterke identiteit vormt binnen de eigen organisatie een bindende en richtinggevende factor voor medewerkers. Voor stakeholders buiten de organisatie is de identiteit de basis voor het merk en hoe zij de organisatie zien. CP ondersteunt organisaties die aan de slag willen met hun identiteit.

Wij helpen organisaties met vraagstukken over identiteit

Opdrachtgevers helpen we bij een breed scala aan vraagstukken. Van het samen met de organisatie ontdekken van kernwaarden die het fundament vormen van het handelen van de organisatie, tot het aanscherpen van de organisatie identiteit bij de strategievorming en meerjarenplanning. Veel organisaties gaan met hun identiteit aan de slag wanneer er een nieuwe koers wordt ingezet, het merk onder de loep wordt genomen of wanneer een organisatie in een fusie of transitie traject komt.

Heeft u vragen?
Al bijna 20 jaar helpen we merken verder. Heeft u vragen over de identiteit van uw organisatie of hoe wij u hier mee kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder: bel 033 - 21 10 075, stuur een mail of gebruik het formulier hieronder.

Neem contact op als u aan de slag wilt met de identiteit van uw organisatie

  

  

  

Meer over organisatie identiteit

Ontwikkelen van de identiteit van een organisatie

  

Het belang van een sterke organisatie identiteit is groot. Of mensen nu thuis werken of op kantoor zijn. Want wat is een organisatie zonder de mensen die er werken? De identiteit van uw merk of organisatie vormt het gedeelde perspectief van waaruit zij handelen. Opvattingen over centrale, duurzame en karakteristieke elementen van uw organisatie. De organisatie identiteit moet aansluiten bij wat mensen drijft in hun werk en wat hen ertoe beweegt zich in te zetten iedere dag.

Organisatie identiteit als betekenisvol verhaal

Als bureau hanteren we geen standaard aanpak bij identiteitsvraagstukken. Simpelweg omdat de identiteit van een organisatie zich laat ontdekken en vastleggen op vele manieren. Zo'n aanpak moet vooral passen bij uw eigen organisatie, bij uw cultuur en uw mensen. Daarom werken we ook met diverse invalshoeken zoals een corporate story, de bedoeling, de why en de purpose. Cruciaal bij de aanpak van uw vraagstuk is dat de manier waarop de identiteit van uw organisatie wordt ontdekt, ontwikkeld en vastgelegd, naadloos aansluit bij de cultuur en aard van uw organisatie. Op deze manier begrijpen en omarmen medewerkers de identiteit veel gemakkelijker. Met de verschillende genoemde invalshoeken om de organisatie identiteit vast te leggen hebben we veel ervaring. We zorgen daar bij voor een interactieve aanpak die medewerkers op een praktische en inspirerende wijze betrekt bij het proces.

Strategievorming en organisatie identiteit

Een nieuw strategisch kader opstellen is in veel gevallen aanleiding om de identiteit of onderdelen ervan te herijken. Een nieuwe strategische koers of meerjarenplan is onlosmakelijk verbonden met de eigen identiteit. Speerpunten in de strategie moeten bij voorkeur niet alleen aansluiten bij ontwikkelingen in de omgeving, maar op een begrijpelijke wijze (intern en extern) passen bij uw organisatie. Wij ondersteunen organisaties in dit proces van strategievorming waarbij identiteit een belangrijk rol speelt. Meer lezen? Dit artikel gaat er dieper op in.

Kernwaarden als sleutel van een sterke organisatie identiteit

Een sleutelonderdeel in de organisatie identiteit zijn de centrale waarden (kernwaarden, corporate values, etc.) van een organisatie. Met regelmaat werken we samen met opdrachtgevers aan het (her)ontdekken of aanscherpen van deze waarden. De uitdaging daarbij is om zowel in de vorm als in de aanpak een balans te vinden tussen bestaande waarden en ambitiewaarden van de eigen organisatie. Meer lezen? Lees dan verder in dit artikel.

Opdrachtgevers

We werken voor diverse merken aan de identiteit van de organisatie. Bekijk daarvoor ook de klantcases hieronder.

Voorbeelden van organisaties voor wie werken aan de identiteit organisatie

  

Partner in vraagstukken over de identiteit van organisaties

Al bijna 20 jaar helpen we merken verder. Heeft u vragen over de identiteit van uw organisatie of hoe wij u hier mee kunnen ondersteunen? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder: bel 020 - 84 55 327 of stuur een mail.

  

  • Boekje over merken

    Vraag kosteloos het boekje over positioneren aan. Hierin vindt u handvaten om uw eigen organisatie identiteit onder de loep te nemen.

    Vraag het boekje van CP aan over over organisatie identiteit en merken
  • Verder in een middag?

    Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop over de identiteit voor uw organisatie. Zo maakt u in één middag stappen met uw merk.

    Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met over organisatie identiteit en merken