merk model gebruiken bij positioneren

Een positioneringsvraag of merkenvraagstuk brengt vaak de vraag met zich mee: hoe pakken we het proces aan? Er bestaan veel merk modellen die hier een mogelijk antwoord op geven. Belangrijk is wel dat het merk model op de juiste gronden gekozen wordt. En dat het merk model niet te veel als blauwdruk behandeld wordt, maar vooral als richtinggevend.

  

Merkmodel & doel

Wanneer organisaties met hun merk aan de slag gaan is er vaak behoefte aan meer grip op de materie. Het doel van een merk model is dan om overzicht te krijgen op de aspecten die een rol spelen. Ook komt het regelmatig voor dat een organisatie een blauwdruk zoekt om duidelijk te krijgen wat het eindresultaat van het merkproces moet zijn. Een merk model moet echter nooit een keurslijf vormen waarin een proces gestopt wordt. Een merk model is feitelijk niets meer en minder dan een leidraad voor de opzet en onderdelen van het merkproces. Acties, output en planning kunnen dan op het merk model worden afgestemd. Het is dus goed om bij het selecteren van een merk model het doel ervan in het achterhoofd te houden en het model als een denkraam te behandelen.

Bij een merk model kan globaal een aantal doelen onderscheiden worden:

  • Merk model voor: merkanalyse
  • Merk model voor: merkidentiteit
  • Merk model voor: merkstrategie
  • Merk model voor: merkimplementatie

  

Merkmodel soorten

In de praktijk komt een merk model voornamelijk voor in 2 soorten. De beschrijvende merk modellen en de voorschrijvende merk modellen.

Beschrijvende merk modellen hebben hun oorsprong in de academische hoek. Een auteur (expert) onderzoekt op wetenschappelijke wijze een (deelgebied) van merkontwikkeling. Het merk model is daarmee een wetenschappelijke en beschrijvende benadering van een merk. Het doel is ook om theorie te ontwikkelen over merken die gebaseerd is op onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het Brand Identity Prism van Kapferer.

Voorschrijvende merk modellen ontstaan vaak bij multinationals en adviesbureau´s. Het zijn praktische modellen die bedoeld zijn als blauwdruk voor het ontwikkelen van of omgaan met een merk. Deze merk modellen borduren in veel gevallen voort op de meer wetenschappelijke merk modellen. Een dergelijk merk model kan gezien worden als de visie/werkwijze van een organisatie of adviesbureau.


overzicht van merk model soorten

  

Merkmodel kiezen

Het kiezen van een merk model vraagt dus om inzicht in het doel van het gebruik ervan. gaat het om analyse, identiteit, strategische opties, etc. Daarnaast is het van belang om zelf een visie te hebben en houden op wat voor een soort merk model bij de eigen organisatie (cultuur, werkwijze) past. Welke termen passen en werken binnen de eigen organisatie? Vooral voorschrijvende merk modellen zijn een weergave van voorkeuren (van adviesbureau´s) om te werken met een bepaalde terminologie. Het is goed om dit mee te nemen bij de keuze voor een merk model.

  

Meer lezen over merkmodellen

Wilt u meer informatie over merkmodellen? Bekijk dan ook het uitgebreide dossier over modellen voor merkontwikkeling met meer dan 20 praktische merkmodellen toegelicht.

Wilt u voor uw vraagstuk met een merkmodel aan de slag? Of wilt u meer weten over positioneren? Neem dan contact op of vraag het boekje over positioneren aan van CP. Hierin vindt u meer informatie om uw eigen positionering eens onder de loep te nemen.

boekje over positioneren aanvragen

  

Lees meer over de achtergronden bij een positioneringsstrategie op de andere kennispagina´s:

Positionering
Herpositioneren
Diensten CP
Klanten & cases


CP Positioneringsadvies