Hoe geef je de positionering vorm van een ROC onderwijsinstelling? Lees meer over de aanpak en het resultaat in deze case van ROC Zadkine.
lees meer over de case van het positioneren van de ROC en de verschillende colleges

Een pakkende positionering voor een kleurrijke

MBO instelling

case : positionering ROC Zadkine

In de regio Rotterdam/Rijnmond is Zadkine een prominente mbo-instelling met een breed assortiment opleidingen. Het ROC heeft ruim 16.000 leerlingen die bij hen onderwijs volgen. Het onderwijs is herkenbaar georganiseerd voor studiekiezers, studenten en het bedrijfsleven. Diverse richtingen zijn samengevoegd in duidelijke colleges met een eigen aanbod en karakter.

Vraagstuk

Met de formulering van een nieuwe meerjarenstrategie komt vanuit de organisatie de vraag om de positionering aan te scherpen. Niet alleen voor het overkoepelende merk moet de positionering worden geformuleerd. Ook de 12 colleges van Zadkine hebben een vraag om zich zelf sterker neer te zetten. CP is gevraagd om in nauwe samenwerking met de communicatie-afdeling van Zadkine een aanpak te ontwikkelen om beide trajecten in korte tijd uit te voeren. Hierbij is draagvlak van belang, het samenwerken met de adviseur van Zadkine en een strak tijdpad qua oplevering. Na vaststelling van de aanpak heeft CP over de positionering van Zadkine geadviseerd en de 12 colleges begeleid bij het opmaken van hun eigen profiel.

  

Manager van ROC onderwijs over het proces van de positionering en de profilering

Recent hebben we onder het merk Zadkine twaalf colleges in de markt gezet, die toekomstgericht en uitdagend onderwijs bieden. Als onderdeel van de strategie om Zadkine en de colleges onderscheidend te positioneren heeft CP Zadkine hierin ondersteund. CP heeft het positioneringsproces begeleid en inhoudelijk ondersteund gericht op het ontwikkelen van een hernieuwde Zadkine-positionering, inclusief de profilering van de twaalf colleges.

In een periode van een kleine vijf maanden heeft Zadkine met CP een intensief en succesvol traject doorlopen, met als eindresultaat twaalf kernachtige collegeprofielen en een inspirerende positioneringsrichting voor ROC Zadkine.

  

Details

 • Opdrachtgever : ROC Zadkine
  Organisatie : Onderwijs
  Type : Herpositionering & profilering
  Website : www.zadkine.nl

 • ROC onderwijs positioneren logo

Aanpak

Met de strategie van Zadkine als fundament zijn er diverse scenario's uitgewerkt die richting geven voor de positionering van het ROC. Aan de hand van uitgebreide kwalitatieve interviews met studenten hebben we gekeken naar welke richting het beste past bij de motieven en percepties van studenten. Dit leidde tot een krachtige aanscherping van de scenario's en tot een goede basis voor het maken van keuzes. Uiteindelijk leverde dit een scherpe keuze op voor de positionering van Zadkine.Een positionering die recht doet aan de ambities en studenten en partners aanspreekt.

Met alle 12 colleges zijn er intensieve werksessies gehouden om de uitgangssituatie van ieder college goed in beeld te hebben. Sterktes en zwaktes, ontwikkelingen in de markt en tevredenheid en beeldvorming van studenten speelden ook een rol. Met een afspiegeling van de colleges zijn er concept profielen opgesteld die door het testen ervan bij studenten en medewerkers verder zijn verfijnd.

ROC Zadkine positionering onderwijs colleges

Resultaat

De positionering van Zadkine biedt heldere aanknopingspunten voor het merk en voldoende grondslag om mee te groeien in de toekomst. Met de 12 colleges is een eigen traject doorlopen waarbij we aandacht hadden voor de context van de specifieke colleges en hun eigen uitdagingen in de profilering naar buiten toe. Door intensieve samenwerking met de communicatie-adviseurs van Zadkine en de colleges zelf zijn er merkverhalen en motto's voor de colleges opgesteld. Deze profielen zijn een mooie uitwerking van de overkoepelende positionering van Zadkine en geven kleur en richting voor de colleges zelf. Een mooi voorbeeld is de uitwerking van het college Vakschool Schoonhoven van Zadkine:

  

Voorbeeld Zadkine college profiel

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over het positioneren van uw onderwijsinstelling of merk?

Bent u bezig met de positionering van uw merk of organisatie? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases bekijken?

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)