wat is positioneren organisaties en corporate merk

Het goed positioneren van een organisatie kan om diverse redenen van belang zijn. Het vastleggen en uitdragen waar een organisatie voor staat zorgt voor een interne en externe focus. Het kunnen benoemen wat het onderscheidend vermogen van een organisatie is, zorgt voor herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor klanten en een voordeel ten opzichte van concurrenten.

De positionering van een organisatie is sterk verbonden aan de identiteit van de organisatie zelf. Aspecten als de visie, kernwaarden en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit een goed zicht op de identiteit van de organisatie is het voor de positionering noodzakelijk om verbinding te zoeken met de behoeften van klantgroepen en stakeholders. Op deze manier krijgt een positionering relevantie en geloofwaardigheid.

  

Mensenwerk

Voor dienstverlenende organisaties is het interne aspect van de eigen medewerkers van cruciaal belang. De medewerkers dragen namelijk dagelijks de positionering van de organisatie uit. Het definiëren van een positionering kan dan ook niet zonder het betrekken van medewerkers bij het proces.

Het welslagen van de positionering van een organisatie is sowieso sterk afhankelijk van de inrichting van het positioneringsproces. Zo zorgen het onderzoeken van percepties bij stakeholders en het toetsen van de strategie bij de medewerkers voor een voldoende fundament en een duidelijke interne borging. Daarom ondersteunt CP organisaties niet alleen bij het doorlopen van het proces om te komen tot een ambitieuze positionering, maar ook bij het inrichten ervan.

Een merkbelofte is bij veel corporate positioneringstrajecten een kernelement. Lees er meer over in dit praktische artikel.

  

Vragen?

Heeft u vragen over het positioneren van uw organisatie? Stuur dan een email naar CP of neem direct contact op met Reinder van Zandvoort.

Reinder van Zandvoort
Positioneringsadviseur
020 - 84 55 327
06-24420603
Stuur een e-mail


neem contact op met Reinder van Zandvoort over het positioneren van uw organisatie

  

Relevante cases

Bekijk ook de cases van CP om meer te lezen over het positioneren van organisaties en corporate merken:

bekijk de case positionering hogeschool

bekijk de case positionering advocatenkantoor BarentsKrans over het positioneren van een organisatie

bekijk de case ontwikkeling strategische visie scholengemeenschap over het positioneren van een organisatie

bekijk de case merkverhaal ziekenhuis-merk over het positioneren van een organisatie

bekijk de case van Aedes vereniging van woningcorporaties over het positioneren van een organisatie

bekijk de merkidentiteit case Capra over het positioneren van een organisatie

bekijk de positioneringscase van BrabantWonen en BrabantZorg over het positioneren van een organisatie

bekijk de case van Ymere VvE-beheer over het positioneren van een organisatie

  

Klanten aan het woord

Benieuwd hoe klanten zelf de samenwerking, het traject en resultaat hebben ervaren? Lees dan de referenties van klanten over recente trajecten:

referenties over het positioneren van een organisatie en andere diensten van CP

  

Werkzaamheden CP

Lees meer over de andere werkzaamheden die CP voor klanten uitvoert:

Het positioneren van corporate merken
Het positioneren van producten en diensten
Merken in een merkportfolio en merkarchitectuur
Het positioneren van een interne afdeling
Een positioneringsadviseur op interimbasis
Workshops en presentaties over merken en positioneren


CP Positioneringsadvies