lees meer over de case van de ontwikkeling van de strategische visie voor de scholengemeenschap Piter Jelles in Leeuwarden Friesland

OSG Piter Jelles : strategische visie

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap in Friesland die een gevarieerd onderwijsaanbod verzorgt voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs. De scholengemeenschap bestaat uit 11 scholen met 550 medewerkers die samen voor ongeveer 4.200 leerlingen onderwijs verzorgen.

  

Uitgangspunt

De organisatie wilde de nieuwe strategische visie met input van verschillende interne stakeholders vormgeven. Samen met CP heeft de scholengemeenschap een intensief traject doorlopen om te komen tot de nieuwe strategie. Verschillende actuele thema's zoals gepersonaliseerd leren, samenwerking en innovatie zijn op beeldende wijze aan bod gekomen in verschillende discussiesessies. Ook de kracht en meerwaarde van de scholengemeenschap voor leerlingen, ouders en medewerkers is aan bod gekomen.

  

Lid college van bestuur over het proces van de strategische visie van de scholengemeenschap over het traject

We waren als Piter Jelles op zoek naar een goede manier om ons nieuwe strategisch beleidsplan te formuleren voor de komende jaren. Een open proces gericht op dialoog en verdieping maar wel praktisch en concreet. Met Reinder hebben we een prettige sparringpartner en procesbegeleider gevonden die met ons in gesprek ging op een open manier en diverse thema’s op een beeldende wijze bespreekbaar maakte.

Door het aangaan van een dialoog met elkaar aan de hand van stellingen en thema’s, hebben we een gezamenlijk een mooi resultaat neergezet dat inspireert en aanzet tot actie. Ook een resultaat waarbij interne borging bij medezeggenschap een belangrijk onderdeel was.

  

Resultaat

Met het nieuwe strategisch perspectief heeft de scholengemeenschap een krachtig document dat richting geeft voor de komende jaren. De indeling en thematiek in de strategie is verwoord aan de hand van activerende werkwoorden. Deze thema's dienen als teken dat er gezamenlijk binnen de scholengemeenschap de komende jaren gewerkt wordt aan de nieuwe strategie.

Thema's in de strategische visie van de scholengemeenschap

De sessies om de inhoud voor de nieuwe strategische visie te bepalen zijn opgezet met deelnemers vanuit alle 11 scholen. Daarnaast is er met de centrale medezeggenschapsraad en de RvT ook regelmatig overlegd om de voortgang te delen en nieuwe input op te halen. Op deze wijze is er een gedragen en krachtig nieuw strategisch plan ontstaan en belangrijker nog: een gedeelde gedachte over hoe de toekomst van de scholengemeenschap er voor medewerkers en leerlingen uit moet komen te zien.

  

Meer weten?

Lees dan verder op de verschillende kennispagina's of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over positioneren en aanverwante onderwerpen op de kennispagina's

lees meer over positioneren, identiteit en merkarchitectuur en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies