lees meer over de case van de positionering van hogeschool Windesheim HBO

Hogeschool Windesheim : positionering

Hogeschool Windesheim is een kennisinstelling met vestigingen in Zwolle en Almere. De hogeschool voorziet van ruim 22.000 studenten en duizenden cursisten van onderwijs met zo'n 2.000 medewerkers, daarmee is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland. .

  

Uitgangspunt

De hogeschool heeft een heldere de nieuwe strategie geformuleerd met diverse pijlers en uitwerkingen. De huidige positionering is nog sterk ingebed in de oude context van de organisatie. Ten behoeve van de nieuwe strategie en realiteit wil de hogeschool haar positionering herzien. CP heeft dit proces samen met een kernteam van Windesheim vormgegeven en duidelijk advies voor de nieuwe positionering geformuleerd.

In het proces is brede aandacht geweest voor perspectieven van studenten, medewerkers en partners. Dit om een goed beeld te krijgen van welk beeld de hogeschool heeft onder de diverse doelgroepen. Een goed zicht op de identiteit van de hogeschool en de consequenties van de nieuwe strategie en koers waren de sleutel tot een gedegen en ambitieuze positionering.

  

Voorzitter College van Bestuur over het proces van de positionering van de hogeschool

De afgelopen maanden heeft Reinder voor onze hogeschool een nieuwe positionering ontwikkeld. Ik ben onder de indruk van de snelheid waarmee hij zich heeft ingeleefd in onze organisatie. Het proces heeft hij met een goed gevoel voor verhoudingen doorlopen. Het feit dat hij zo soepel tot een breed gedragen keuze kwam, tekent zijn professionele en op verbinding gerichte werkwijze.

  

Resultaat

Hogeschool Windesheim heeft een zeer sterke reputatie als kwalitatief hoogwaardig onderwijsinstelling en ook als aangename plek voor studenten, medewerkers en partners. Het persoonlijke karakter is ontegenzeggelijk voelbaar. Daarin is het niet uniek, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan de sterke waarden-connotatie die leeft binnen de organisatie en de betrokkenheid bij mens en maatschappij ontstaan duidelijkere contouren voor een positionering.

Adviseur marketing en communicatie over het proces van de positionering van de hogeschool

Bij de herpositionering van hogeschool Windesheim heb ik Reinder leren kennen en waarderen als vakman en als persoon. Tijdens het traject hebben we veel gehad aan zijn inhoudelijke kennis en procesmatige ervaring, pragmatische aanpak en scherpe observaties. Kalm, helder formulerend en soepel schakelend is hij bovendien een plezierige man om mee samen te werken. Zijn positioneringsadvies is raak en motiverend en biedt ruimte om mee te groeien met onze ambities en ontwikkeling.

  

Door de historie en sterk gevoelde identiteit op een duurzamen wijze te verbinden met ambities van de organisatie en ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de hogeschool, ontstond een helder beeld voor de positionering. Met het advies voor de positionering is voor de hogeschool een volgende fase aangebroken waarbij de implementatie van de positionering in de organisatie en de doorvertaling in de inhoud een vorm van de communicatie een rol spelen.

  

Meer weten?

Lees dan verder op de verschillende kennispagina's of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over positioneren en aanverwante onderwerpen op de kennispagina's

lees meer over positioneren, identiteit en merkarchitectuur en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies