Hogeschool Windesheim is een HBO kennisinstelling met vestigingen in Zwolle en Almere. CP adviseert het merk over de nieuwe positionering.
lees meer over de case van de positionering van hogeschool Windesheim HBO

Vanuit de identiteit van een hogeschool krachtig

positioneren

case : positionering Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim is een kennisinstelling met vestigingen in Zwolle en Almere. De hogeschool voorziet van ruim 22.000 studenten en duizenden cursisten van onderwijs met zo'n 2.000 medewerkers, daarmee is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Vraagstuk

De hogeschool heeft een heldere de nieuwe strategie geformuleerd met diverse pijlers en uitwerkingen. De huidige positionering is nog sterk ingebed in de oude context van de organisatie. Ten behoeve van de nieuwe strategie en realiteit wil de hogeschool haar positionering herzien. CP heeft dit proces samen met een kernteam van Windesheim vormgegeven en duidelijk advies voor de nieuwe positionering geformuleerd.

  

Voorzitter College van Bestuur over het proces van de positionering van de hogeschool

De afgelopen maanden heeft Reinder voor onze hogeschool een nieuwe positionering ontwikkeld. Ik ben onder de indruk van de snelheid waarmee hij zich heeft ingeleefd in onze organisatie. Het proces heeft hij met een goed gevoel voor verhoudingen doorlopen. Het feit dat hij zo soepel tot een breed gedragen keuze kwam, tekent zijn professionele en op verbinding gerichte werkwijze.

  

Details

 • Opdrachtgever : Hogeschool Windesheim
  Organisatie : Onderwijs
  Type : Positionering
  Website : www.windesheim.nl

 • positionering van hogeschool HBO logo

Aanpak

In het proces is brede aandacht geweest voor perspectieven van studenten, medewerkers en partners. Dit om een goed beeld te krijgen van welk beeld de hogeschool heeft onder de diverse doelgroepen. Een goed zicht op de identiteit van de hogeschool en de consequenties van de nieuwe strategie en koers waren de sleutel tot een gedegen en ambitieuze positionering.

Een belangrijk uitgangspunt in het proces was de identiteit van de hogeschool als fundament voor de positionering. Windesheim heeft een lange historie en wordt gekenmerkt door duidelijke associaties bij studenten en medewerkers. Vanuit deze kenmerken van de hogeschool is gekeken naar de betekenis ervan voor de nieuwe koers en positionering. Door met uitgebreid met partners en studenten in gesprek te gaan ontstonden bruikbare inzichten voor de wijze waarop we de identiteit van Windesheim op een relevante en herkenbare wijze konden belichten voor studenten.

Met medewerkers zijn zowel interviews gehouden als groepssessies om grip te krijgen op wat de hogeschool kenmerkt en onderscheid. Er is daarbij een interne campagne genaakt om medewerkers te betrekken en hun gericht hun input op te halen in het proces. Samen met de afdeling marketing en communicatie zijn uiteindelijk scenario's voor de positionering besproken en verder aangescherpt.

Resultaat

Hogeschool Windesheim heeft een zeer sterke reputatie als kwalitatief hoogwaardig onderwijsinstelling en ook als aangename plek voor studenten, medewerkers en partners. Het persoonlijke karakter is ontegenzeggelijk voelbaar. Daarin is het niet uniek, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan de sterke waarden-connotatie die leeft binnen de organisatie en de betrokkenheid bij mens en maatschappij ontstaan duidelijkere contouren voor een positionering.

Door de historie en sterk gevoelde identiteit op een duurzamen wijze te verbinden met ambities van de organisatie en ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de hogeschool, ontstond een helder beeld voor de positionering. Met het advies voor de positionering is voor de hogeschool een volgende fase aangebroken waarbij de implementatie van de positionering in de organisatie en de doorvertaling in de inhoud een vorm van de communicatie een rol spelen.

  

Adviseur marketing en communicatie over het proces van de positionering van de hogeschool

Bij de herpositionering van hogeschool Windesheim heb ik Reinder leren kennen en waarderen als vakman en als persoon. Tijdens het traject hebben we veel gehad aan zijn inhoudelijke kennis en procesmatige ervaring, pragmatische aanpak en scherpe observaties. Kalm, helder formulerend en soepel schakelend is hij bovendien een plezierig om mee samen te werken. Zijn positioneringsadvies is raak en motiverend en biedt ruimte om mee te groeien met onze ambities en ontwikkeling.

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over het positioneren van uw merk?

Bent u bezig met de positionering van uw merk of organisatie? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op met CP en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)