Model dat in een schema de positioneringsniveau’s weergeeft

Een model over niveau's in de

positionering

dossier modellen : Positioneringsniveau's model

Bij het spreken over het begrip positioneren kan je in de praktijk meerdere vormen van positioneren onderscheiden. Het is goed bij de planning van het proces en in discussies erover, deze duidelijk te scheiden. Al zijn ze sterk met elkaar verbonden. Dit model toont de verschillende niveau’s die in het proces van positioneren een rol spelen.

Model

  

De positioneringsniveau’s in een afbeelding

Toelichting

Het principe van de business positionering staat in feite gelijk aan het concept van de organisatie identiteit en het gevoerde merkenbeleid van een organisatie. Deze positionering vormt de basis van de organisatie. De bekende begrippen visie en missie spelen een rol. De product-markt combinaties komen overeen met de proposities die een organisatie aanbiedt in de vorm van labels, submerken of endorsement merken.

Het stadium van de merkpositionering draait om het merk vast te leggen in de termen van merkwaarden, merkbelofte en dergelijke. Hier worden de begrippen merkidentiteit en merkpositionering beide gebruikt. De kern gaat om het verbinden van de business positionering met de buitenwereld. De termen merkidentiteit en merkpositionering worden zowel aanvullend en door elkaar heen gebruikt. Je kan zeggen dat het de merkidentiteit de vastgelegde vertaling is van de business positionering naar voor de buitenwereld aansprekende termen. De merkpositionering is dan het proces om de merkidentiteit te formuleren. In het proces van de merkpositionering onderzoek je als merk de manier waarop je de organisatie identiteit kan laten aansluiten bij de belevingswereld van externe stakeholders.

De manier waarop een merk zichtbaar is in de communicatie is de communicatiepositionering. Begrippen als de gevoerde huisstijl van een merk en de toon & stijl in de communicatie zijn hierbij van belang. Ook dit stadium is weer een vertaalslag van de vorige. Wanneer in de merkpositioneringsfase de merkpersoonlijkheid is vastgelegd zal deze tot uiting moeten komen in concreet beeld- en taalgebruik voor het merk. Een merk dat persoonlijk en informeel zegt te zijn gebruikt niet overal de aanspreekvorm “u” bijvoorbeeld.

Tips bij de toepassing

 • De verschillende positioneringsniveau’s zorgen niet zelden voor een discussie over terminologie en aanpak. Het bestaan van uiteenlopende theorieën is hier debet aan. Laat de praktijk van je eigen merk & interne opvattingen over wat een merk moet doen en hoe je dat vastlegt leidend zijn. De organisatie moet zelf met het merk werken namelijk.

  


Vragen?

Heeft u vragen over positioneringsniveau’s? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken