Model dat de organisatie-identiteit weergeeft

De organisatie-identiteit
in een

model

dossier modellen : Organisatie-identiteit model

De organisatie-identiteit wordt gevormd door waar een organisatie naar streeft, waar het voor staat en wat zij belangrijk vindt in het dienstverlening aan klanten. Het begrip organisatie-identiteit kent invloeden vanuit verschillende vakgebieden zoals management, marketing en HR. Dit model belicht de verschillende elementen en het concept van organisatie-identiteit vanuit een beschrijvend theoretisch kader.

Model

  

De organisatie-identiteit in een afbeelding

Toelichting

De kern van de organisatie-identiteit wordt gevormd door elementen als missie, visie, kernwaarden en competenties. In de praktijk worden er uiteenlopende termen gebruikt voor deze onderdelen zoals doel, ambitie, streven, bestaansrecht, etc. Van belang bij het in kaart brengen van de organisatie-identiteit is de directe relatie met de organisatiestrategie en doelstellingen. In veel gevallen is er voor een merk een bedrijfsmatige strategie geformuleerd. De missie en visie worden daarvan afgeleid. Ook komt het voor dat de bedrijfsstrategie en doelstellingen ten tijde van het identiteitsproces worden aangescherpt.

Het vastleggen van de aspecten van de organisatie-identiteit is niet zozeer een interessante oefening, maar het zorgt voor de verbindende factor tussen strategievorming, beleid, cultuur en merkdenken. Het bondig in beeld hebben van waar de organisatie voor staat en hoe de strategie betekenis heeft voor alle medewerkers van de organisatie, is een middel om op alle niveau’s binnen de organisatie voor sturing te zorgen.

Het inrichten van het proces om te komen tot de organisatie identiteit is een samenspel van directie, management en medewerkers. Een efficiënt proces houdt in het begin al rekening met de weerklank die bijvoorbeeld kernwaarden en een missie moeten hebben bij alle lagen binnen de organisatie. Door de overlegcultuur die veel Nederlandse organisaties kennen, kan een proces ook te veel gericht zijn op borging en draagvlak. Om het tempo in de aanpak te houden is het goed feedback en klankbord-momenten van te voren vast te leggen.

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

Tips bij de toepassing

 • Ook bij het bepalen van de missie en visie kan het goed zijn om vanuit de werkvloer informatie op te halen. Vraag aan 10 medewerkers eens wat hen drijft in het werk en waarom ze het doen. Gebruik deze input als nuchter tegenwicht voor eventuele al te hoogdravende woorden die uit een management hei-sessie kunnen komen.

  


Vragen?

Heeft u vragen over het model van de organisatie-identiteit? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijg je een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

020 - 84 55 327
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken