Artikel en voorbeelden van kernwaarden verbinden met ambitie

Kernwaarden

verbinden met ambitie

artikel : Haal kernwaarden uit hun isolement

De kernwaarden van je organisatie of merk vormen een belangrijk onderdeel van je identiteit. Het zegt iets over wie je bent en wat je als organisatie belangrijk vindt. Kernwaarden waren lang een sleets begrip aan het worden binnen organisaties. Iedereen kende het begrip, maar ze werden niet of nauwelijks levend gemaakt en gehouden binnen organisaties. Oftwel: de kernwaarden vormden niet echt de kern van organisaties.

Aandacht voor kernwaarden en verandering

De afgelopen jaren is daar, gelukkig, duidelijk verandering in gekomen. Organisaties erkennen het belang van identiteit, kernwaarden worden (weer) voor vol aangezien en veel organisaties zijn druk in de weer mer hun kernwaarden.

In de adviespraktijk werkt CP veel met organisaties aan vraagstukken over hun kernwaarden. Wat daarbij opvalt is dat kernwaarden in veel gevallen nog als afzonderlijk begrip worden benaderd. Dat kernwaarden onderdeel zijn van je identiteit als organisatie wordt wel erkend, maar dat kernwaarden aan kracht en betekenis winnen wanneer zij expliciet in verbinding worden gebracht met de bedoeling, missie of why van organisaties wordt nog wel eens over het hoofd gezien. En juist dat is belangrijk wanneer je als organisatie in beweging bent en veranderingen doormaakt.

Waarden in vele vormen

De klassieke benadering van kernwaarden is een typering door middel van waarden zoals eerlijk, transparant, verantwoordelijk. Dit type waarden ontleent hun oorsprong grotendeels aan het werk van de psycholoog Rokeach, die na jaren van onderzoek in 1973 een tweetal sets aan waarden heeft opgesteld (instrumentele waarden en eindwaarden). Rokeach onderscheidde waarden op het vlak van ‘hoe iemand zich gedraagt’ (instrumentele waarden) en op het vlak van ‘wat iemand nastreeft’ (eindwaarden).

  

Kernwaarden verbinden met ambitie voorbeeld klassieke kernwaarden Rokeach

  

Kernwaarden komen ook steeds meer voor in andere vormen dan de klassieke vorm. Waar de klassieke (instrumentele) waarden vaak wat statisch zijn, hanteren steeds meer organisaties een meer dynamische en creatieve uitwerking. Van werkwoorden tot aan hele zinnen. Kernwaarden spreken op die manier in ieder geval meer tot de verbeelding van medewerkers die de waarden in hun werk moeten gebruiken.

  

kernwaarden verbinden met ambitie dynamische kernwaarden werkwoorden

  

Verbinding maken tussen waarden en ambitie

Interessant is dat het formuleren van kernwaarden die dynamischer zijn, ook iets anders duidelijk maakt. Kernwaarden staan niet op zich en moeten ook van betekenis zijn in de manier waarop een organisatie haar ambities probeert waar te maken. Deze verbinding wordt nog te weinig expliciet gelegd door organisaties in hun aanpak bij en communicatie over de waarden binnen de eigen organisatie. Maak medewerkers duidelijk hoe de kernwaarden van je een organisatie en je bedoeling, missie of belofte mee helpen realiseren.

  

kernwaarden verbinden met ambitie voorbeeld

  

Het opvallende bij dit voorbeeld is dat de kernwaarden onderling ook een verbinding en volgordelijkheid hebben die de waarden nog meer betekenis geven. Kortweg: vertrouwen (krijgen en geven) leidt ertoe dat jij en anderen meer durven en op die wijze groeien en zich ontwikkelen. Een mooi samenspel van waarden.

Duidelijk maken hoe verbonden is wat je wilt en wat je doet

Juist omdat bij kernwaarden de nadruk in de praktijk heel vaak ligt op instrumentele waarden, gedrag voor een groot deel dus, is het duidelijk maken waartoe dat gedrag moet leiden zo belangrijk. Je haalt daarmee kernwaarden uit hun isolement en maakt ze een begrijpelijk onderdeel van wie je bent en wilt zijn als organisatie.

Interessant is dat Rokeach met zijn indeling in waardentypen ook al uitging van een onderlinge relatie: instrumentele waarden leiden tot bepaalde eindwaarden, ze hebben een functionele relatie. Organisaties die hun kernwaarden op een inspirerende manier weten te verbinden met andere identiteitsaspecten vergroten de kracht en betekenis ervan in de praktijk van alledag. En dit maakt ze voor medewerkers vele malen meer bruikbaar.

  


  

Uw kernwaarden verbinden met uw ambitie?

Wilt u aan de slag met uw kernwaarden? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.
Bel 033 - 21 10 075 of stuur een e-mail.

Neem contact op als u aan de slag wilt met hoe je communiceert als merk in tijden van corona

  

 • Wat we doen voor klanten?

  CP ondersteunt organisaties bij vragen over positionering, identiteit en merkarchitectuur. Lees er meer over bij onze diensten.

  Bekijk de diensten van CP over hoe communiceert als merk in tijden van corona
 • Klantcases

  Bekijk hier klantcases van uitgevoerde projecten. Lees meer over de aanpak en hoe klanten de samenwerking ervaren.

  Leer meer op de kennispagina's over hoe communiceert als merk in tijden van corona

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren en hoe communiceert als merk in tijden van corona
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over hoe communiceert als merk in tijden van corona, identiteit en merken

  

Gerelateerd