Ymere VvE-beheer case positionering label

Met een woningcorporatie op zoek naar de beste

positionering

case : positionering Ymere VvE-beheer

Ymere behoort met meer dan 80.000 woningen tot de grootste woningcorporaties van Nederland. Het onderdeel VvE-beheer van Ymere heeft een kleine 25 procent van de woningvoorraad in beheer. Om de ontwikkelingen in de sector op adequate wijze het hoofd te bieden, kijkt de organisatie vooruit om de mogelijkheden voor de profilering in kaart te brengen.

Vraagstuk

De organisatie hecht veel waarde aan de maatschappelijke aspecten van haar missie. Een gevolg daarvan is dat zij aanspreekbaar en herkenbaar wil zijn voor de diverse doelgroepen. Door de toename van het aantal woningen dat onder VvE-beheer valt, groeit de groep VvE-leden sterk ten opzichte van huurders zonder VvE-lidmaatschap. De wens om de doelgroep conform de organisatie-visie tegemoet te treden is mede reden geweest om naar de positioneringsmogelijkheden te kijken.

  

CP heeft ons geholpen om ons positioneringsvraagstuk in het juiste perspectief te zetten, waarbij verschillende scenario's als uitgangspositie zijn genomen. Reinder is een zeer gedreven en betrokken vakman, die de zaken in het juiste perspectief ziet en zet en daarbij de juiste focus behoudt. Daarnaast hebben wij hem leren kennen als zeer resultaatgedreven, iemand die zijn afspraken nakomt en een goede sparringpartner is met een heldere en duidelijke visie waardoor hij toegevoegde waarde heeft in het proces.

Hij voert z'n opdrachten met bevlogenheid uit. Zijn open houding en goede relatie met de opdrachtgever komen het resultaat en het draagvlak voor het resultaat ten goede. Reinder is een expert op het gebied van positionering met wie wij met veel plezier hebben samengewerkt.

  

Details

 • Opdrachtgever : Ymere
  Organisatie : Woningcorporatie
  Type : Positionering afdeling & merkarchitectuur
  Website : www.ymere.nl

 • Positionering vve-beheer Ymere woningcorporatie case logo

Aanpak

Het traject is gestart met het in kaart brengen van de identiteit van de afdeling. Hierbij is zowel gekeken naar overeenkomsten als verschillen met de moederorganisatie Ymere. De uitgangssituatie is verder in kaart gebracht door goed naar de percepties van klanten te kijken door uitgebreide interviews met medewerkers en klanten. Waar zitten knelpunten of onduidelijkheden en in hoeverre heeft dit te maken met de merkperceptie. Op basis daarvan zijn diverse scnenario's ontwikkeld op basis waarvan een keuze is gemaakt.

Resultaat

Door de aanpak konden er voor Ymere VvE-beheer een aantal scenario's geschetst worden voor de positionering. Variërend van intern gerichte tot extern gerichte scenario's. Door de praktische waarde en relevantie van de scenario's te koppelen aan de impact ervan voor de merksituatie, is er een helder advies met Ymere VvE-beheer geformuleerd voor de moederorganisatie Ymere.

  

  

Het advies is gefaseerd ingevoerd door VvE-Beheer niet direct anders te positioneren maar op een natuurlijk moment voor klanten. Dit is gepaard gegaan met het ontwikkelen van een eigen naam voor het merk. Een naam die sterk gelieerd is aan Ymere en duidelijke eigen associaties in zich heeft.

  

Door zijn optreden weet Reinder snel het vertrouwen te winnen van alle betrokkenen bij de opdracht. Hij combineert meebewegen en dienstbaar zijn soepel met het opkomen en vasthouden van zijn eigen standpunten en overtuiging. In een harmonieuze sfeer, mede door hem gecree╠łerd. Daarnaast is hij altijd bijzonder goed voorbereid, stelt vragen en komt tot de essentie. Reinder is een echte professional. Inhoudelijk sterk, gedegen, standvastig en probleemoplossend.

  


Gerelateerd

  

Heeft u vragen over het positioneren van uw merk?

Bent u bezig met de positionering van uw merk of organisatie? Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Neem dan gerust contact op met CP en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

  Vraag het boekje van CP aan over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over herpositionering, merkportfolio, identiteit en merken

  

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

ROC Drenthe College : positionering (onderwijs)
Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)