lees meer over de case van de identiteit van het psychiatrisch centrum Veldzicht

CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling

Veldzicht is een Centrum voor Transculturele Psychiatrie in Balkbrug. Als organisatie valt het onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Veldzicht biedt een beschermde omgeving voor het intensief behandelen van mensen met complexe psychiatrische problematiek. Zij hebben vaak een niet westerse culturele achtergrond en een andere dan de Nederlandse nationaliteit.

  

Uitgangspunt

De organisatie heeft een sterk gewijzigde koers in de strategie geformuleerd. Dit komt mede voort uit de nieuwe bestemming die voor de faciliteit is omschreven. De organisatie is druk doende een slag te maken om de gestelde uitdagingen, onder meer het plek bieden aan patiƫnten met een niet-Westerse achtergrond, op te pakken. Het in kaart brengen van de verandering die dit vraag op het vlak van de identiteit en cultuur is daar onderdeel van. CP werkt samen met de organisatie aan het gedragen formuleren van een nieuwe identiteit voor de organisatie.

  

Directeur over het traject van de identiteitsontwikkeling en profilering van het psychiatrisch centrum

CP heeft met veel inzet, betrokkenheid en kennis van zaken Veldzicht op succesvolle wijze weten te ondersteunen in het traject om onze nieuwe identiteit en kernwaarden te bepalen.

Wij zijn blij met het bereikte resultaat en kijken met genoegen terug op de prettige en professionele samenwerking. Veldzicht wil in het bijzonder Reinder van Zandvoort bedanken voor zijn uitstekende procesbegeleiding en getoonde creativiteit.

  

Resultaat

Door de inzet van werksessies en expertbijeenkomsten werd de richting waarin de identiteit van de organisatie zich ontwikkelt verder verdiept. Externe sprekers zoals Max Westerborg (zie foto) deelden hun ervaringen met cultuur en patiƫnten met niet-Westerse achtergronden.

Werksessies leiden tot een nieuwe identiteit van het psychiatrisch centrum

De ontwikkeling van de nieuwe identiteit is een gefaseerd proces waarbij management, middenkader en medewerkers allen intensief bij betrokken zijn. Door het verkennen van de implicaties van de nieuwe koers voor het gewenste gedrag van mensen werkzaam binnen de organisatie is er een duidelijk beeld ontstaan van de nieuwe identiteit.

Door rekening te houden met de uitgangssituatie en het zorgen voor draagvlak is er een duidelijke nieuwe invulling ontstaan voor de identiteit van dit psychiatrisch centrum. Met het vastleggen van kaders zijn er een gedragen belofte en kernwaarden ontstaan die direct raken aan de belevingswereld van de medewerkers.

  

Meer weten?

Lees dan verder op de verschillende kennispagina's of vraag kosteloos de uitgave van CP over positioneren aan.

lees meer over positioneren en aanverwante onderwerpen op de kennispagina's

lees meer over positioneren, identiteit en merkarchitectuur en vraag het boekje aan

Meer klantcases

Meer klantcases bekijken? Klik op een case hieronder:

Ekelmans & Meijer : positionering (zakelijke dienstverlening)
ROC Zadkine : positionering (onderwijs)
AgriFood Capital : herpositionering (netwerk / overheid)
Hogeschool Windesheim : positionering (onderwijs)
BrabantZorg : positionering afdeling communicatie (zorg)
OSG Piter Jelles : strategisch perspectief (onderwijs)
BarentsKrans advocaten : positionering (zakelijke dienstverlening)
Ziekenhuis Nij Smellinghe : merkverhaal (zorg)
RPS : merkidentiteit (bouw/advies)
Nationaal Archief : merkenbeleid (overheid)
CTP Veldzicht : identiteitsontwikkeling (overheid/zorg)
ROC Nova College : positionering (onderwijs)
Cosis : merkenbeleid (zorg)
Aedes : positionering (belangenorganisatie)
Het Zand : merkadvies & profilering (zorg)
Ymere : positionering VvE-beheer (wonen)
ZuidOostZorg : merkportfolio (zorg)
Veldzicht : herpositionering (zorg/justitie)
Cosis label/afdeling : positionering (zorg)
Netwerk DCP : presentatie positioneren (netwerkorganisatie)
Branchevereniging NPN : workshop positioneren (belangenbehartiging)
Capra Advocaten : merkidentiteit (zakelijke dienstverlening)
Promens Care : merkprominentie (zorg)
Freia : positioneringsworkshops (HRD)
BrabantWonen & BrabantZorg : merkarchitectuur (wonen & zorg)
Zorggroep Meander : herpositionering & merkarchitectuur (zorg)
Maan Group : herpositionering & merkarchitectuur (industrie)
Espria : merkportfolio & merkarchitectuur (zorg, wonen & welzijn)
ZorgpleinNoord : workshop positioneren (netwerk)
B'rooche : herpositionering (retail)
pdb|design : positionering & merkportfolio (bouw)
Boxaround : herpositionering (self storage)
WAG : positionering (ICT)
Multimove : herpositionering (internet)


CP Positioneringsadvies