Model dat de merkfuncties van een merk weergeeft

Model over

merkfuncties

dossier modellen : Merkfuncties model

Een merk is in de kern een strategisch middel dat als functie heeft de doelstellingen van een organisatie mede te helpen realiseren. In die zin is het merk dus geen doel op zich, maar een middel dat richting de interne en externe stakeholders ingezet kan worden om bepaalde doelen te behalen. Dit model geeft de verschillende voordelen en functies weer die een merk heeft of kan hebben voor een organisatie. Deze functies gelden zowel voor klanten en stakeholders als voor de organisatie zelf.

  

Model

  

Het model voor merkfuncties

Toelichting

Een merk wordt nog vaak gezien als een extern middel. Veel onderzoek is dan ook gedaan naar de externe functies die een merk heeft voor klanten, partners en andere stakeholders. De meest belangrijke functie van het merk extern is dat van herkenning. Het merk stelt een organisatie in staat zich kenbaar te maken en zodoende herkenbaar te zijn voor de buitenwereld. Een gevolg hiervan is de functie van de herkenbaarheid van het merk ten opzichte van andere aanbieders in een sector of markt.

Het merk draagt in zich de associaties van een organisatie of product/dienst. Daarmee creëert het voor de buitenwereld de zekerheid van het leveren van kwaliteit (indien het merk ook daadwerkelijk zo bekend staat). Hieruit volgt dat het merk dus het kiezen voor de organisatie erachter eenvoudiger maakt.cHet merk roept vertrouwen op bij externe stakeholders vanwege de bekendheid met de dienstverlening. De binding is een functie van het merk die gebaseerd is op de identificatie van stakeholders met de manier waarop het merk zich presenteert.

Gelijk aan de functies voor de buitenwereld heeft het merk ook een rol voor medewerkers. De belangrijkste functie is die van de binding met de organisatie. Waar het merk voor staat en de manier waarop het merk gezien wordt door de buitenwereld heeft impact op de mate waarin medewerkers zich identificeren met het merk. Een sterk merk heeft medewerkers die zich in hoge mate identificeren met het eigen merk. Een gevolg van deze identificatie is dat medewerkers zich zelf herkennen in het merk. Wanneer een organisatie spreekt over “wij” zullen medewerkers zich hierdoor aangesproken voelen.

Terwijl de functies van het merk in eerste instantie als externe functies ogen, gelden ze ook voor medewerkers in zekere mate. Organisaties die reorganiseren of anderszins in beweging zijn, hebben medewerkers nodig die het merk en de organisatie erachter vertrouwen. Bij de keuze voor medewerkers om wel of niet werkzaam te blijven voor een organisatie,speelt de zekerheid die het merk biedt een grote rol. De basisfunctie van herkenning van de organisatie in de manier waarop het merk zich opstelt, speelt ook voor medewerkers een rol. Wanneer een positioneringsproces wordt doorlopen door een merk is dit goed zichtbaar. Wanneer de gekozen merkpositionering van de organisatie niet wordt gedragen door medewerkers zullen zij de organisatie die ze mede vormgeven daar niet in herkennen.

  


Vragen?

Heeft u vragen over het Merkfuncties model? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken