Model dat de merkprestaties voor een merk weergeeft

Een model over

merkprestaties

dossier modellen : Merkprestaties model

Met het besef dat het merk een strategisch middel is om de organisatiedoelstellingen mede te bereiken, ontstaat ook de vraag wat het nu feitelijk allemaal oplevert. Hoe accountable is merkontwikkeling eigenlijk? Dit model laat zien hoe je de prestaties van het merk intern en extern kan meten.

Model

  

Merkprestaties in een afbeelding

Toelichting

Waar een organisatie vaak goed grip heeft op de financiële prestaties, is een beeld van hoe het merk presteert vaak minder helder. Een complete financiële afdeling richt zich op het beheersbaar maken van kosten en inkomsten. Een jaarverslag en jaarrekening zijn hiervan het resultaat. Ten aanzien van het merk kan eenzelfde soort manier van vastleggen gebruikt worden. Enerzijds kunnen de inspanningen worden vastgelegd die het merk doet om het intern en extern uit te dragen. Hieraan kunnen resultaten uit het meten van de merkprestaties gekoppeld worden.

Een aandachtspunt is waar het eigenaarschap van het merk ligt binnen de organisatie. In de praktijk komt het weinig voor dat er 1 persoon verantwoordelijk voor het merk. Soms ligt het initiatief bij een afdeling communicatie, dan weer bij het management of bij de HR afdeling. Het is werkbaarder om de verantwoordelijkheid van het meten van de merkprestaties neer te leggen bij één afdeling of persoon. Deze kan dan op basis van deze taak budget en ruimte krijgen om dit uit te voeren. Zo ontstaat er mandaat voor het merk.

Om de prestaties van het merk intern en extern te meten kan een organisatie diverse aspecten in kaart brengen. In het model staan voor het meten een aantal handreikingen vermeld. Dit zijn in de parkijk de meest voorkomende aspecten. Intern lijkt het logisch om de bekendheid, houding en betrokkenheid van medewerkers met het merk te meten. Toch is het verder kijken naar verzuim- en verloopcijfers ook een goede indicatie van hoe het merk presteert. De identificatie en bedrijfstrots van medewerkers zijn namelijk van invloed op het ziekteverzuim. Extern ligt de focus van het meten van het merk vaak op de aanwezigheid en sterkte van de gewenste associaties die het merk heeft. Ook hier kan gekeken worden naar andere factoren zoals de mate en aard van de publiciteit die een merk genereert of het gemak waarmee wel/niet nieuwe medewerkers kunnen worden aangetrokken.

Het meten van merkprestaties kost geld. Het meten van de merkprestaties moet dan ook vooral gericht zijn op de bruikbaarheid van de uitkomsten. Meetresultaten moeten betekenis hebben voor het beleid en de communicatie van de organisatie, anders is een meting niet direct van waarde. Periodiek meten van de merkprestaties is aan te raden, het zorgt voor een duidelijk zicht op hoe het merk zich ontwikkelt.

  


Vragen?

Heeft u vragen over het Merkprestaties model? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken