procesmodel analyse en strategie merkontwikkeling

Een model voor analyse &

strategie

dossier modellen : Procesmodel analyse & strategie

Dit model is een procesmodel dat in de analyse & strategie fase de verschillende onderdelen, kernvragen & basiselementen weergeeft. Het is vooral handig om een overzicht te krijgen van de verschillende stadia die je kunt onderscheiden bij het analyseren en vaststellen van de organisatie-identiteit en merkpositionering.

Model

  

Het Procesmodel Analyse & Strategie voor merkontwikkeling

Toelichting

Het ontwikkelen van een sterk merk werkt eerst toe naar een vastgelegde positionering voor het merk. De uiteindelijke positionering kan je vastleggen in een merkbelofte, de bewijsvoering voor deze belofte en persoonlijkheidswaarden of merkwaarden. Daarnaast is het goed om de uitgangspunten voor de strategie vast te leggen, dit als verheldering van de keuzes en als achtergrondinformatie voor bijvoorbeeld stakeholders of een reclamebureau.

Het vaststellen van de organisatie identiteit is de eerste stap in het definiëren van de positionering. Hierbij draait het om wie de organisatie is en waar het in gelooft. De aspecten visie, ambitie, kernwaarden en competenties komen daarbij aan de orde. Het is raadzaam om vanaf de start duidelijke keuzes te maken op welke manier medewerkers en andere stakeholders bij het proces betrokken kunnen worden.

De tweede stap bij het definiëren van het merk, draait om het analyseren van stakeholdergroepen en de markt. Ook bredere ontwikkelingen die van invloed zijn op een merk, bijvoorbeeld wetgeving, zijn goed om mee te nemen hierin. Wanneer de stakeholders in beeld zijn gebracht, moet inzichten en behoeften van deze groepen de relatie met het merk verduidelijken.

De laatste stap in het definiëren van het merk is het maken van keuzes hoe het merk wordt ingevuld. Welke belofte gaat het gebruiken en waarom? Hoe wordt deze waargemaakt, wat zijn ambities en wat doet het merk al? De feitelijke beschrijving van de merkpositionering kan in enkele pagina’s worden vastgelegd. De geschetste aspecten van de merkpositionering lopen qua volgorde overigens nog wel eens door elkaar heen. Uiteindelijk draait het om het vastleggen van het merk en is de exacte volgorde van minder belang.

Tips bij de toepassing

 • De manier waarop je je merk vastgelegd en je de organisatie identiteit formuleert is ook een uiting van het merk. Het proces en vastlegging zijn dus nadrukkelijk uitingen van merkcommunicatie en gedrag.
 • Verlies je niet te veel in discussies over terminologie (bijvoorbeeld merkwaarden of persoonlijkheid), maar focus op wat je wilt vastleggen, hoe en waarom.
 • Maak voldoende ruimte vrij in je aanpak voor het betrekken van medewerkers (bij de identiteit) en externe stakeholders (bij de positionering).

  


Vragen?

Heeft u vragen over dit procesmodel? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken