Procesmodel van implementatie en creatie van een merk

Een model voor implementatie &

creatie

dossier modellen : Procesmodel implementatie & creatie

Wanneer de identiteit van de organisatie in beeld is en de positionering van het merk is vastgelegd, komt het aan op het vertalen van het merk en het ervoor zorgen dat de buitenwereld het merk kan herkennen en ervaren. Dit overzichtsmodel geeft in de implementatie/creatie fase de verschillende onderdelen, kernvragen en basiselementen weer.

Model

  

Het procesmodel implementatie en creatie in een afbeelding

Toelichting

De interne implementatie van de positionering is de eerste stap in het waarmaken ervan. Geformuleerde waarden voor het merk moeten in de praktijk terug komen in de manier waarop het management sturing geeft. Daarnaast moet het aanbod of de dienstverlening in lijn zijn met wat de belofte van het merk is. Een waarde als toegankelijkheid moet bijvoorbeeld doorvertaald worden in een aspect als de bereikbaarheid van het merk. Het waarmaken van de positionering in deze stap kan je vertalen naar de bredere vraag: wat doet het merk? De beantwoording kan dan verder gaan dan de diensten of producten die een organisatie aanbiedt. Als gedrag kan je dan bijvoorbeeld ook samenwerkingen, deelname aan ideƫle projecten en het realiseren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking zien

De externe implementatie van het merk draait om de boodschappen die het merk in de communicatie met stakeholders gebruikt. Eventuele aanpassingen in de huisstijl op basis van de nieuwe positionering kan je als merk dan ook doorvoeren. Waar een huisstijl traditioneel gezien wordt als de visuele identiteit (het logo, kleurgebruik, merknaam, etc.) kan je de huisstijl van een merk ook breder interpreteren. Zo kan je het beeldgebruik en taalgebruik in de communicatiemiddelen ook afstemmen op de positionering van het merk. Aan de externe communicatie ligt idealiter een gestructureerd communicatieprogramma ten grondslag. Hierbij speelt kennis over de context waarin de doelgroep de boodschappen ontvangt een belangrijke rol. Als basis voor de communicatie zijn kern-boodschappen per stakeholdergroep een goed middel.

Wanneer uiteindelijk het merk de positionering intern en extern waarmaakt, moet op een duidelijke manier worden bijgehouden hoe het merk presteert. Naast het meten van deze prestaties is het eigenaarschap van het merk een belangrijk punt: wie is er verantwoordelijk voor het merk in de praktijk? Het eigenaarschap van een organisatiemerk ligt eigenlijk bij alle medewerkers. In de praktijk is het wel goed om duidelijk af te spreken wie op welke manier verantwoordelijk is voor het merk in beleidsmatige en operationele zin. Deze persoon krijgt niet alleen de verantwoordelijkheid maar ook de middelen om het merk scherp te houden. Daarnaast fungeert de merkverantwoordelijke als aanspreekpunt voor aspecten rondom het merk.

  


Vragen?

Heeft u vragen over dit procesmodel? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken