Model dat de interne merkbeleving voor een merk weergeeft

Model interne

merkbeleving

dossier modellen : Model interne merkbeleving

De manier waarop een merk zich wil positioneren komt het sterkste tot uiting voor de buitenwereld in het gedrag dat de organisatie vertoont. Medewerkers van de organisatie vormen hierbij de spil. Van een salesmedewerkers en de klantenservice tot aan de leidinggevenden. Het Merkverhaal model is een goede manier om een merk uit te leggen intern. Voor de manier waarop medewerkers het merk beleven en gaan uitdragen is dit een eerste stap. Dit model laat specifiek de stadia zien die de interne merkbeleving doorloopt en hoe je hierop in kan spelen.

Model

  

Interne merkbeleving in een afbeelding

Toelichting

Na een merkontwikkelingstraject zullen medewerkers in eerste instantie bekend raken met de positionering van het merk door interne communicatie, presentaties en andere inspanningen. Door veranderingen en concrete gevolgen te zien van de positionering, krijgt het merk langzaamaan betekenis voor de medewerkers. Het merk zal gaan leven wanneer het wordt verankerd in de manier waarop de organisatie werkt. In de operationele praktijk betekent dit, dat in het aansturen van medewerkers, de evaluatie van het functioneren en in de verdere bedrijfsvoering het merk moet terugkomen.

Een merk dat zegt dat het “vriendelijk is” maakt zich zelf intern ongeloofwaardig, door het afschaffen van een koffiemachine op een afdeling te communiceren via een kort berichtje op het intranet. Er ontstaat een spanningsveld vol uitdagingen voor een organisatie om zich te houden aan de eigen beloftes en het merk levend te houden in de waan van alledag en de beperkingen die financieel of qua mankracht bestaan in de praktijk.

Om de merkbeleving intern te stimuleren moet het besef er wel zijn, dat dit een lange termijn project is. Het kost eenvoudigweg moeite om een merk intern te laten leven en een organisatie hierop in te richten. De volgende stappen kunnen hierbij gezet worden:

 • Het merk intern uitleggen : duidelijk maken waar het merk voor staat en waarom.
 • Het merk laden in gedrag : waarden vertalen naar herkenbare gedragsdoelen en aansturing.
 • Het merk beleven in de praktijk : de positionering vasthouden en uitwerken in beslissingen en de bedrijfsvoering.
 • Het merk verankeren in de organisatie : blijvend aandacht besteden aan het merk en deze als toetssteen gebruiken voor beslissingen, activiteiten, communicatie en evaluaties.

  


Vragen?

Heeft u vragen over het Interne merkbeleving model? Neem dan contact op of stuur dan eenvoudig een bericht via het formulier hieronder. (Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien).

  

  

Klik hier om terug te gaan naar het modellenoverzicht.

  

Heeft u vragen over uw identiteit, merk of positionering?

Wilt u eens sparren over uw vraagstuk? Heeft u vragen over de positionering van uw merk of identiteit? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

  

 • Vraag het boekje over positioneren aan

  Vraag het boekje van CP aan over positioneren, identiteit en merken
 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een workshop met uw merk over positioneren, identiteit en merken

  

 • Wat we doen voor klanten?

  Bekijk de diensten van CP over positioneren, identiteit en merken
 • Klantcases

  Lees meer in de klantcases over positioneren, identiteit en merken